Wszystko w jednym

Powstaje Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników - kompletna i zintegrowana w skali kraju ewidencja podatników.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, która została już podpisana przez Prezydenta RP i w najbliższym czasie nastąpi jej ogłoszenie, w Polsce zostanie uruchomiony Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP). Powstaje on w wyniku przekształcenia funkcjonującej dotychczas Krajowej Ewidencji Podatników. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów zapewniają, że centralny rejestr ruszy już 1 września i znacznie ułatwi pracę urzędów oraz kontakty obywateli z administracją. Integracja rejestrów, choć budzi pewne zastrzeżenia, ma uprościć ewidencję i identyfikację podatników i płatników, ułatwi pracę urzędów oraz kontakty obywateli z administracją.

Trwa migracja

Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników będzie prowadzony przez Ministra Finansów. Znajdujące się w nim dane będą wykorzystywane przez Ministra Finansów, dyrektorów izb skarbowych, naczelników urzędów skarbowych, Szefa Służby Celnej, dyrektorów izb celnych, naczelników urzędów celnych, organy kontroli skarbowej i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Prace nad systemem prowadzone są w ramach projektu e-Rejestracja wchodzącego w skład Programu e-Podatki realizowanego w ramach 7 osi priorytetowej PO IG.

Realizacją i dostawą systemu zajmuje się Departament Informatyki Ministerstwa Finansów. Obecnie trwa migracja danych podatników do tego rejestru, która ma się zakończyć 22 sierpnia. Aktualne dane ewidencyjne znajdujące się w rejestrach lokalnych 400 urzędów skarbowych przenoszone są do jednego sytemu centralnego. "Centralizacja danych następuje tu poprzez jednolite przekształcenie lokalnych rejestrów podatników i płatników w CRP KEP. Zatem Centralny Rejestr Podmiotów nie będzie kopią rejestrów lokalnych, tak jak KEP, tylko jednolitą centralną bazą danych, centralnie zasilaną m.in. poprzez wprowadzanie danych w urzędach skarbowych oraz - od 1 stycznia 2012 r. - na podstawie danych przekazywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych" - tłumaczy Wiesława Dróżdż, rzecznik prasowy Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów. Dzięki temu w centralnym rejestrze będą aktualne dane podmiotów i wszyscy mający do nich dostęp będą widzieli identyczną ich wartość.

Szeroki zakres danych, które ma zawierać Centralny Rejestr Podatników, budzi jednak obawy. CRP KEP będzie zawierał bowiem dane ewidencyjne o podatnikach, płatnikach podatków i płatnikach składek ubezpieczeniowych, wśród których są też osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Od 1 stycznia 2012 r. możliwe i przewidziane jest natomiast zasilanie rejestru danymi identyfikacyjnymi z rejestru PESEL.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200