Wszystko pod jednym dachem

Najnowsza wersja zintegrowanego pakietu bezpieczeństwa firmy Internet Security System jest już w końcowych testach. W wersji 2.0 firma ISS dokonała pełnej integracji wszystkich produktów: systemu wykrywania włamań, firewall itp. w ramach jednej konsoli. Dotychczas były one integrowane jedynie na poziomie danych, a poszczególnymi produktami trzeba było zarządzać oddzielnie.

Najnowsza wersja zintegrowanego pakietu bezpieczeństwa firmy Internet Security System jest już w końcowych testach. W wersji 2.0 firma ISS dokonała pełnej integracji wszystkich produktów: systemu wykrywania włamań, firewall itp. w ramach jednej konsoli. Dotychczas były one integrowane jedynie na poziomie danych, a poszczególnymi produktami trzeba było zarządzać oddzielnie.

Wśród nowych funkcji jest Deployment Manager - narzędzie upraszczające instalowanie i aktualizowanie oprogramowania ISS - zarówno konsoli, agentów, jak i wszelkich innych komponentów. Wyposażone w interfejs WWW narzędzie jest przeznaczone w szczególności dla administratorów sieci nie znających się na administracji systemami ISS.

W nowej wersji pojawi się mechanizm do zarządzania konfiguracją systemu. Administrator włącza nowy komponent do systemu, np. politykę bezpieczeństwa, nadając mu status ungrupped assets. Wystarczy jednak, że wskaże działy organizacji, które powinny być przez niego chronione, a system zainstaluje komponent na wszystkich urządzeniach fizycznych przypisanych danej komórce organizacyjnej. Rozwiązanie to będzie szczególnie przydatne w dużych, skomplikowanych sieciach.

Jedną z ważniejszych nowości SiteProtector 2.0 będzie nowy moduł Fusion, którego rolą jest korelowanie zdarzeń i automatyczne rekonfigurowanie systemu IDS. Nowe funkcje mają uprościć weryfikację istotności ataków, co ma się przełożyć na ograniczenie liczby fałszywych alarmów. W wersji 2.0 ISS wprowadzi też konsolę do monitorowania wielu instalacji systemu SiteProtector o nazwie Dashboard.

W kolejnej wersji, której premiera jest planowana na drugi kwartał 2003 r., do systemu zostaną dodane funkcje umożliwiające łatwe integrowanie systemu SiteProtector z rozwiązaniami firm trzecich. Najpierw będą to systemy IDS firm: Cisco i CheckPoint. Według producenta integrowane systemy będą widoczne w konsoli SiteProtectora, tak jak jego własne obiekty. Dotychczas integracja była możliwa tylko poprzez mechanizmy SNMP i logi systemowe.


TOP 200