Wszystko o jakości w IT

Trzecia już z kolei Konferencja Jakości Systemów Informatycznych jest w tym roku współorganizowana przez tygodnik Computerworld i Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych. Spotkanie poświęcone jest wieloaspektowemu podejściu do jakości w procesach wytwarzania oprogramowania, wdrażania, audytu i testowania systemów IT.

Trzecia już z kolei Konferencja Jakości Systemów Informatycznych jest w tym roku współorganizowana przez tygodnik Computerworld i Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych. Spotkanie poświęcone jest wieloaspektowemu podejściu do jakości w procesach wytwarzania oprogramowania, wdrażania, audytu i testowania systemów IT.

W tym roku wiele miejsca poświęcimy kwestiom metryk, pomiarów i statystyk w projektach informatycznych, rozwiązaniom zapewnienia jakości, trendom w zakresie systemów jakościowych oraz jakości na styku dostawca-odbiorca rozwiązania IT.

Na konferencji wystąpią przedstawiciele takich firm, jak Bank BPH, Borland, Compuware, , , Mercure, Polcard, Polkomtel, Prokom, Siemens, Softbank, SPR, Unisys i Telekomunikacja Polska. Towarzyszyć jej będzie także szkolenie na temat eXtreme Programming i innych metod spod znaku Agile Computing oraz warsztat o zarządzaniu ryzykiem w projektach, prowadzony przez Tima Listera, jednego z najbardziej znanych na świecie ekspertów w tej dziedzinie.

Spotkanie odbędzie się 22-24 maja br. w hotelu Warszawianka w Jachrance k. Warszawy.

Więcej informacji i rejestracjahttp://jakosc2006.computerworld.pl


TOP 200