Wszystko na sprzedaż

Wybór oprogramowania do obsługi działu handlowego firmy nie jest zadaniem łatwym: musi ono nie tylko zaspokoić potrzeby bieżącej działalności, ale powinno także umożliwiać zaspokojenie nadchodzących, wynikających z rozwoju firmy i zmieniającej się sytuacji na rynku. Przedstawiamy porównanie właściwości czterech popularnych, krajowych programów przeznaczonych do takich zadań. Wszystkie działają w trybie graficznym pod kontrolą Windows, utworzono je za pomocą języka C++, wyposażono we własne mechanizmy archiwizacji. Są one odporne na problem roku 2000.

Wybór oprogramowania do obsługi działu handlowego firmy nie jest zadaniem łatwym: musi ono nie tylko zaspokoić potrzeby bieżącej działalności, ale powinno także umożliwiać zaspokojenie nadchodzących, wynikających z rozwoju firmy i zmieniającej się sytuacji na rynku. Przedstawiamy porównanie właściwości czterech popularnych, krajowych programów przeznaczonych do takich zadań. Wszystkie działają w trybie graficznym pod kontrolą Windows, utworzono je za pomocą języka C++, wyposażono we własne mechanizmy archiwizacji. Są one odporne na problem roku 2000.

Porównaliśmy cztery krajowe programy wspomagające pracę działu handlowego w firmie: Handel firmy Altkom Matrix korzystającego z platformy bazodanowej Btrieve, Subiekt dla Windows firmy pracującego na bazie Access 97, Polka 2000 firmy MKJ współpracującego z bazą FoxPro oraz NAVO Sprzedaż firmy NAVO używającego bazy (Sybase SQL Anywhere - w przygotowywaniu z MS SQL Server 7.0.) Programy te pracują w trybie graficznym pod kontrolą Windows, stworzono je w C++, wykorzystują własne mechanizmy archiwizacji.

Przy ocenie właściwości programów wzięto pod uwagę: łatwość instalacji i obsługi, serwis, jakość dokumentacji i plików pomocy, cenę oraz funkcje (obsługa magazynu, sprzedaży, kasy, współpraca z urządzeniami fiskalnymi, z czytnikami kodu kreskowego itp.). Najlepsze okazały się dwa programy wspomagające pracę działu handlowego: Subiekt dla Windows (InsERT) i NAVO Sprzedaż (NAVO). Otrzymały one taką samą liczbę punktów. Kolejne miejsce zajęły: program Polka 2000 Standard (MKJ) i Handel (Altkom Matrix) - najdroższy z porównywanych programów, co głównie zdecydowało o jego pozycji w tym rankingu.

O ile na sukces Subiekta dla Windows wpłynęło to, że jest produktem najtańszym i kierowanym na możliwie najszerszy rynek zastosowań, o tyle w przypadku NAVO Sprzedaż najważniejsze okazało się to, iż jest produktem najbardziej technologicznie zaawansowanym, korzystającym z bazy SQL, z wszystkimi zaletami płynącymi z tego faktu (bezpieczeństwo i ochrona danych, wielodostęp, skalowalność, elastyczność tworzenia raportów i zestawień).

Ranking programów dla handlu

NAVO Sprzedaż, NAVO - 9,4

Subiekt dla Windows, InsERT - 9,4

Polka 2000 Standard, MKJ - 9,2

Handel, Altkom Matrix - 8,8


TOP 200