Wszystko na IP

Standaryzacja sieci korporacyjnych na protokole IP, popularyzacja Internetu, telefonia w sieciach korporacyjnych to najważniejsze wydarzenia rynku sieciowego w 1999 r.

Standaryzacja korporacyjnych na protokole IP, popularyzacja Internetu, telefonia w sieciach korporacyjnych to najważniejsze wydarzenia rynku sieciowego w 1999 r.

Rezygnacja z idei budowy sieci lokalnych w oparciu o technologię ATM, rosnące znaczenie sieci przełączanych oraz powszechna akceptacja Internetu jako jednego z najważniejszych nośników informacji to główne tendencje napędzające rynek sieciowy w ub.r. Nie bez znaczenia było również to, że przez cały rok wszystkie duże firmy przygotowywały swoje systemy informatyczne do nadejścia roku 2000. Wbrew wcześniejszym obawom przygotowania te nie wstrzymały inwestycji informatycznych w zakresie sieci komputerowych. Wręcz przeciwnie - wiele firm istotnie rozbudowywało bądź wymieniało posiadaną infrastrukturę.

ATM umiera...

Rok 1999 był "gwoździem do trumny" technologii ATM, jako technologii służącej do budowy sieci lokalnych i kampusowych. Stało się tak przede wszystkim dzięki powszechnej akceptacji konkurencyjnej wobec ATM technologii Gigabit Ethernet, umożliwiającej realizację transmisji w sieciach Ethernet z szybkością 1 Gb/s. Chociaż 1999 r. nie przyniósł jeszcze wielu wdrożeń tej technologii w Polsce, to te nieliczne praktycznie całkowicie wyparły ATM tam, gdzie istniało zapotrzebowanie na dużą przepustowość, co potwierdzają dwaj główni dostawcy rozwiązań sieciowych na rynku polskim - 3Com i Cisco.

Akceptacja ustandaryzowanego rok wcześniej Gigabit Ethernetu związana jest z tym, że jest on naturalnym rozszerzeniem technologii Ethernet i Fast Ethernet nie wymagającym od osób odpowiedzialnych za rozwijanie sieci specjalnego planowania realizowanych przez nią usług, podobnie jak w przypadku ATM. Dzięki temu, że sieci lokalne i kampusowe stają się w miarę jednorodne (zastosowanie wyłącznie pochodnych Ethernetu), łatwiej jest w nich również realizować nowe usługi multimedialne, takie jak transmisja głosu poprzez protokół IP.

Zastąpienie technologii ATM innymi rozwiązaniami jest również rozważane przez operatorów telekomunikacyjnych wykorzystujących ogólnokrajowe sieci rozległe o dużej przepustowości. TP SA prowadzi już pilotażowe wdrożenie technologii IP over SDH, która umożliwi jej w oparciu o szybki szkielet światłowodowy realizowanie transmisji z wykorzystaniem protokołu IP.

Rok 1999 był również oficjalnym końcem technologii FDDI. Producenci układów wykorzystywanych w urządzeniach FDDI zakończyli bowiem ich produkcję.

... ale żyją koncentratory

Rozwiązaniem, które nie chce zniknąć z rynku, są koncentratory sieciowe. Mimo że przed rokiem przedstawiciele producentów sprzętu sieciowego zapowiadali rychły koniec sprzedaży tej klasy urządzeń, to wbrew pozorom przełączniki odebrały tylko częściowy udział w sprzedaży koncentratorów.

W roku 1998 porty przełączane stanowiły zaledwie 25% ogólnej ich liczby, sprzedanych w Polsce przez 3Com. Rok temu ceny portów koncentratorów i przełączników zostały wyrównane, co wróżyło całkowitym wyeliminowaniem gorszych koncentratorów i zastąpieniem ich przełącznikami. Tak się jednak nie stało. Pomimo braku różnicy w cenie, zarówno sprzedaż portów przełączanych, jak i portów koncentratorów miała 50-proc. udział w rynku w 1999 r.

Według Wojciecha Głowni, kierującego polskim biurem 3Com, koncentratory nadal masowo są nabywane przez najmniejszych klientów firmy, których jest wielu. Klienci ci niejednokrotnie obawiają się technologii przełączanej, wychodząc z założenia, że koncentrator jest łatwiejszy w obsłudze i utrzymaniu niż przełącznik.

Internet to jest to

Według Jacka Murawskiego, kierującego Cisco Systems w Polsce, jedną z najważniejszych pozytywnych tendencji wpływających również na strukturę sprzedaży sprzętu sieciowego była w ub.r. powszechna akceptacja Internetu jako narzędzia nie tylko komunikacyjnego, ale również biznesowego. Fakt, że nawet na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych ogłoszenie przez dowolną firmę strategii internetowej przyniosło wzrost jej kapitalizacji, spowodował łatwiejszą akceptację przez zarządy firm wszelkich inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury internetowej i sieciowej. W ubiegłym roku wiele zarządów było skłonnych chętniej wydawać pieniądze na budowę sieci korporacyjnej, umożliwiającej realizację usług multimedialnych, niż np. na nowe komputery.


TOP 200