Wszyscy ze wszystkimi

Przedstawiciele fabryki Findlay Industries Polska zintegrowali system EDI z modułem logistycznym, a rozwiązanie home banking z modułami finansowymi systemu klasy ERP.

Przedstawiciele fabryki Findlay Industries Polska zintegrowali system EDI z modułem logistycznym, a rozwiązanie home banking z modułami finansowymi systemu klasy ERP.

Findlay Industries Polska w Tomaszowie Mazowieckim działa w branży motoryzacyjnej, dostarczając elementy wyposażenia do samochodów marki Saab i Opel, m.in. 15 rodzajów bocznych paneli drzwiowych, podsufitki i półki bagażowe. Spółka współpracuje z prawie 100 poddostawcami. Elementy wyposażenia są z kolei produkowane na czterech liniach produkcyjnych na konkretne zlecenia producentów samochodów. Planowanie produkcji odbywa się na podstawie nadsyłanych przez producentów prognoz dotyczących ich szacowanego zapotrzebowania w perspektywie miesiąca i konkretnych, wyspecyfikowanych co do dnia, dwutygodniowych zamówień.

Strach, co by było...

Przed wdrożeniem systemu zintegrowanego MFG/PRO w fabryce funkcjonował system Symfonia firmy Altkom Matrix w połączeniu z kilkoma innymi programami obsługującymi m.in. gospodarkę magazynową. Raporty, dotyczące działania przedsiębiorstwa, były tworzone ad hoc, na konkretne żądanie przełożonego.

Zamówienia od producentów pojawiały się w formie komunikatów EDI, ale także wymagały ręcznego wprowadzenia do systemu. Produkcję i potrzeby materiałowe planowano orientacyjnie, na podstawie doświadczenia kierowników zaopatrzenia i produkcji. Dział produkcji i finansów działały niezależnie. Już po wdrożeniu systemu MFG/PRO okazało się, że w magazynie przejściowym pojawiały się stany ujemne. Związane to było z niedoskonałym procesem raportowania produkcji. Przedstawiciele Findlay twierdzą, że wykrycie tych braków stanowi jeden z dowodów na powodzenie wdrożenia nowego systemu.

Porządek musi być

"Przede wszystkim chcieliśmy usprawnić planowanie potrzeb materiałowych, zwłaszcza w związku z planowanym rozwojem zakładu i zwiększeniem rodzaju i ilości produkowanych wyrobów. Ważna była również kwestia zintegrowania systemu produkcyjnego i finansowego" - mówi Robert Papuga, kierownik Działu Informatyki Findlay Industries Polska.

Wdrożenie systemu zintegrowanego umożliwiło wpisanie systemu EDI w moduł logistyczny i tym samym zaprzestanie ręcznego wprowadzania danych. Zamiast tego prognozy producentów i ich konkretne zlecenia są wprowadzane do systemu automatycznie. "Zdecydowaliśmy, że ten fragment systemu wymiany informacji między nami a producentami samochodów zostanie zautomatyzowany, ponieważ rzeczywiście był bardzo pracochłonny i często pojawiały się pomyłki" - dowodzi Robert Papuga.

Finanse po kablu

Z modułami systemu MFG/PRO zintegrowano także system home banking Banku Pekao SA. "Staramy się jak najbardziej zredukować niepotrzebną papierologię i możliwie udoskonalić proces przesyłania danych pomiędzy współpracującymi z nami podmiotami" - mówią przedstawiciele firmy.


TOP 200