Wszędzie Ethernet (cz. 2) - Ethernet 10 Gb/s

Stosowane obecnie przełączniki, obsługujące technologię agregowania połączeń, pozwalają grupować maksymalnie do ośmiu portów, tworząc w ten sposób jedno wysoko wydajne połączenie. Praktyka pokazuje jednak, że wydajność takiego węzła sieci pozostawia nieraz wiele do życzenia, szczególnie wtedy, gdy obsługuje on takie funkcje, jak QoS (jakość świadczonych usług) czy praca w trybie failover (awaryjne przełączanie portów).

Zamiast agregować połączenia, można do takich przełączników wprowadzić porty Ethernet 10 Gb/s. Wystarczy zamienić interfejs 1 Gb/s na interfejs 10 Gb/s i wszystko jest gotowe - oczywiście pod warunkiem, że główna magistrala danych przełącznika i jego motor przełączania pakietów poradzą sobie z tyloma pakietami. Niektórzy producenci oferują już przełączniki LAN, w których użytkownicy mogą instalować firmowe interfejsy Ethernet 10 Gb/s (przykład - firma Extreme Networks i jej przełączniki BlackDiamond).

Wszędzie Ethernet (cz. 2) - Ethernet 10 Gb/s

Ethernet 10 Gb/s w sieciach LAN

Kolejne środowisko, w którym technologia Ethernet 10 Gb/s może odegrać dużą rolę, to farmy serwerów, komunikujące się ze światem zewnętrznym przez superszybkie połączenia. Nie ma jeszcze, co prawda, serwerów tak szybkich, że potrafią całkowicie "zapchać" połączenie 1 Gb/s (choć to kwestia czasu), ale są przecież klastry komputerowe, które to potrafią. Tak więc farmy serwerów, a w przyszłości nawet pojedyncze superserwery są niejako skazane na technologię Ethernet 10 Gb/s.

Aplikacje MAN/WAN

Jednak największe zmiany szykują się w środowisku sieci MAN i WAN, gdzie Ethernet wkroczy bez wątpienia, ale powoli. Od lat dominują tu technologie frame relay i ATM, więc firmy telekomunikacyjne będą traktować interfejsy WAN obsługujące Ethernet 10 Gb/s jako uzupełnienie swojej oferty. Uzupełnienie to jest bardzo atrakcyjne, bo pakiety Ethernet mogą być dzisiaj przesyłane z użyciem technologii DWDM i Resilient Packet Rings.

Kolejna wersja Ethernetu nie tylko rozszerzy zasięg sieci komputerowych, ale przyczyni się do powstania zupełnie nowych aplikacji, którym obecne sieci rozległe oferowałyby za małe przepustowości.

Specjaliści sądzą, że jednym z pierwszych środowisk, w których interfejsy Ethernet 10 Gb/s znajdą szerokie zastosowanie, będą sieci metropolitalne (MAN). Przemawiają za tym nie tylko względy techniczne, ale i ekonomiczne: interfejsy Ethernet 10 Gb/ są dużo tańsze niż rozwiązania oparte na technologii SONET.

Zobaczmy, jak wygląda na przykład typowa sieć MAN. Aby połączyć wiele biur, należy dzisiaj stosować kosztowne rozwiązania oparte na pierścieniu SONET. Ruch Ethernet generowany przez każdą lokalizację (biuro) musi być konwertowany na ruch SONET przez urządzenia (przełączniki/rutery) wyposażone w oba rodzaje interfejsów: Ethernet i interfejs przesyłający pakiety przez łącza SONET. Następnie ruch taki jest kierowany przez multipleksery add/drop bezpośrednio do pierścienia SONET.

W wypadku sieci Ethernet 10 Gb/s wszystko staje się prostsze. Urządzenia sieciowe mogą wtedy same transportować ramki Ethernet między poszczególnymi stacjami końcowymi, wykorzystując infrastrukturę SONET, ponieważ nowa specyfikacja fizyczna dla sieci WAN (WAN/PHY) jest kompatybilna pod względem szybkości przesyłania danych ze specyfikacją SONET. Można wtedy budować dowolne połączenia WAN, ponieważ interfejs WAN/PHY obsługuje ramki w taki sposób, że cały ruch Ethernet może być kierowany bezpośrednio do długodystansowych połączeń SONET. Używając interfejsów WAN/PHY i dzierżawiąc od firm telekomunikacyjnych niewykorzystane włókna światłowodów, przedsiębiorstwa mogą wdrażać nowe aplikacje, takie jak zdalne archiwizowanie danych, odzyskiwanie danych po awarii systemu czy instalowanie witryn webowych i zarządzanie nimi. Oczywiście, pozostaje wiele problemów utrudniających wdrażanie tych technologii w sieciach rozległych, ale można je usunąć. Przykład: w ramach zawiązanego ostatnio porozumienia XENPAK Multisource Agreement podjęto prace nad częścią fizyczną WAN PHY standardu 802.3ae, tak aby użytkownik mógł w urządzeniach, które eksploatuje, instalować dowolny rodzaj interfejsu (krótki, długi i bardzo długi zasięg) obsługującego różne światłowody. Pierwsze moduły XENPAK mają być dostępne już w 2003 roku.


TOP 200