Wszędzie Ethernet (cz. 2) - Ethernet 10 Gb/s

PMD

Aby sprostać wymaganiom przyszłych użytkowników tej technologii, zdecydowano się wybrać wymienione poniżej moduły PMD, które obsługują różne rodzaje światłowodów i różne długości. Grupa robocza IEEE 802.3ae proponuje, aby warstwy fizyczne 10 Gb/s mogły obsługiwać łącza światłowodowe mające długość od 65 metrów do nawet 40 kilometrów.

Znajdziemy tu cztery typy modułów PMD: moduł WAN - rozwiązanie szeregowe, moduł WAN - rozwiązanie równoległe, moduł LAN - rozwiązanie szeregowe i moduł LAN - rozwiązanie równoległe. I tak łącza długości 65 metrów mają być oparte na światłowodzie wielomodowym 850 nm (z zastosowaniem rozwiązania szeregowego).

Łącza długości 300 metrów mają być oparte na światłowodzie wielomodowym 1310 nm (z zastosowaniem rozwiązania równoległego). Łącza długości 10 kilometrów mają być oparte na światłowodzie jednomodowym 1310 nm, ale będzie można stosować zarówno rozwiązanie szeregowe, jak i WWDM. No i wreszcie łącza długości 40 kilometrów mają być oparte na światłowodzie jednomodowym (z zastosowaniem rozwiązania szeregowego).

Warstwy fizyczne LAN i WAN używają tych samych modułów PMD, dlatego obsługują identyczne odległości. Można je rozpoznać po tym, że używają innych systemów kodowania, czyli innych podwarstw PCS.

Warstwa fizyczna LAN (LAN PHY) będzie obsługiwać aplikacje Gigabit Ethernet, oczywiście, 10 razy szybciej niż technologia 1 Gb/s. Warstwa WAN PHY będzie w stanie obsługiwać dłuższe połączenia (sieci WAN), przesyłając dane przez infrastrukturę SONET/SDH (synchroniczne sieci transmisyjne oparte na światłowodzie).

Warstwa LAN PHY różni się od warstwy WAN PHY tym, że zawiera framer, który koduje dane w odpowiedni sposób, tak aby można je przesyłać przez łącza SONET OC-192/SDH STM-64. Framer jest zlokalizowany na pograniczu podwarstw PCS i PMD. Nie będzie to trudne, ponieważ łącze OC-192 transmituje dane z szybkością niewiele mniejszą od 10 Gb/s (dokładnie 9,584640 Gb/s). Ważne jest to, że warstwa WAN PHY zachowuje dalej cechy charakteryzujące technologie 100 Mb/s i 1 Gb/s, czyli jest to asynchroniczny interfejs Ethernet, a nie interfejs synchroniczny (a takim właśnie interfejsem jest SONET). Warto zauważyć, że tak sieci LAN, jak i sieci WAN mogą być wtedy oparte na każdym typie podwarstwy PMD (trzy podwarstwy szeregowe i jedna równoległa). To duży plus technologii Ethernet 10 Gb/s.

Zarządzanie

A w jaki sposób będzie można zarządzać sieciami Ethernet 10 Gb/s? Wiadomo przecież, że używane obecnie analizatory protokołów i próbniki RMON ledwie sobie radzą z olbrzymią ilością danych krążących po sieci 1 Gb/s. A teraz przyjdzie im obsługiwać 10 razy większy ruch pakietów - to tak, jakby komuś spragnionemu zaproponować łyk wody z węża strażackiego. Dlatego wszystkie narzędzia zarządzające sieciami 10 Gb/s i monitorujące je będą musiały używać liczników 64-bitowych. Liczniki 32-bitowe wyzerowałyby się bardzo szybko i zaczęły odliczać zdarzenia od początku, co doprowadziłoby oczywiście do chaosu.

Posłużmy się prostym przykładem: jeśli pakiet ma długość 256 bajtów (a taką właśnie długość mają typowe pakiety przesyłane przez Internet), to w środowisku 10 Gb/s 32-bitowy licznik bajtów zostanie wyzerowany po niespełna czterech sekundach, a licznik pakietów dojdzie do kresu swoich możliwości i wróci do zera po szesnastu minutach. Widać z tego, że liczniki 64-bitowe są absolutnie niezbędne.

Można też będzie korzystać z usług narzędzi dysponujących licznikami 32-bitowymi, ale tylko takich, które wykorzystują technologię próbkowania. Jednak technologia próbkowania nadaje się dobrze tylko do średnio- i długoterminowego monitorowania sieci. Na przykład próbnik RMON (lub agent RMON osadzony w przełączniku) może z powodzeniem wykorzystywać technologię próbkowania do budowania raportów zawierających dane statystyczne o pracy poszczególnych portów. Niestety, technologia próbkowania nie zdaje egzaminu w wypadku krótkoterminowego monitorowania sieci, więc nie może być wykorzystywana przez takie narzędzia, jak analizatory protokołów, ponieważ podstawą działania takich urządzeń jest kontrolowanie ruchu pakietów w czasie rzeczywistym.


TOP 200