Wszechstronne drukarki dla grup roboczych

Grupy robocze potrzebują solidnych i elastycznych w działaniu drukarek. Dwie przystosowane do pracy w sieci drukarki firm Epson i Hewlett-Packard pokazują w teście: jak i co potrafią przenosić na papier.

Grupy robocze potrzebują solidnych i elastycznych w działaniu drukarek. Dwie przystosowane do pracy w sieci drukarki firm Epson i Hewlett-Packard pokazują w teście: jak i co potrafią przenosić na papier.

Jeszcze kilka lat temu szybkość druku 18 str./min drukarki Laserjet 2200 Dtn firmy Hewlett-Packard i 20 str./min - Epson N2050PS+ byłyby wystarczające dla kategorii drukarek wydziałowych. Dzisiaj taka wydajność odpowiada zastosowaniom w grupach roboczych, składających się z 5-8 pracowników. Ponieważ obecnie większość dokumentów jest dystrybuowanych przez Internet i drukowanych przez odbiorcę na miejscu, zwiększył się popyt na szybkie .

Ze względu na różne formaty dokumentów opracowywanych w grupie roboczej drukarka powinna obsługiwać język PCL firmy Hewlett-Packard oraz format Adobe Postscript. Podnosi to wprawdzie cenę o 20-30 proc, jednakże pozwala uniknąć wielu trudności przy drukowaniu, bo drukować można od razu wszystko.

Obie z testowanych drukarek obsługują kilka języków oraz dysponują bogatym wyborem skalowalnych czcionek i fontów bitmapowych.

Testowane drukarki oferują rzeczywistą rozdzielczość 1200 dpi, a HP LJ 2200 Dtn osiąga ją nawet bez straty na szybkości druku.

EPL-N2050PS+ firmy Epson waży wraz z kasetą tonera 27,7 kg. Na dużą wagę składa się przede wszystkim solidna obudowa. Wysokie normatywne obciążenie miesięczne, prawie dwukrotnie większe niż u konkurenta, wskazuje na dłuższy czas eksploatacji.

HP Laserjet 2200 Dtn waży 18,7 kg. Obudowa wygląda solidnie, sztywność ścian obudowy jest jednak mniejsza niż w EPL.

Tabela 1. Dane techniczne

Tabela 1. Dane techniczne

Po rozpakowaniu wszystkie urządzenia dają się szybko uruchomić. Użytkownik musi usunąć taśmy samoprzylepne z klap i drzwiczek oraz zainstalować kasetę tonera i kabel, zanim uruchomi wydruk testowy. W przypadku HP do uruchomienia wydruku wystarcza przycisk START. Wyposażenie standardowe drukarki LJ 2200 zawiera funkcję dupleks. Drukarka wypuszcza stronę do połowy, po czym znowu ją pobiera. Wygląda to początkowo jak blokada papieru, jest to jednak niezbędne dla trybu drukowania dwustronnego. Producent nie zaleca jednak ciągłego stosowania trybu dupleks, redukuje to bowiem wydajność urządzenia z 18 do 5,5 str./min.

Adres IP

Przyłączenie do sieci jest trochę bardziej skomplikowane niż samo uruchomienie maszyny.

Chociaż każda drukarka ma standardowo kartę sieciową 10/100/Base-T ewentualnie serwer druku, to żadna z instrukcji nie wyjaśnia, w jaki sposób administrator ma przydzielić adresy IP konieczne do drukowania przez sieć.

Przy modelu EPL-N2050 użytkownik musi korzystać z własnego doświadczenia. Na próżno szukać w instrukcji online terminu "adres IP". Jedynym miejscem, gdzie znaleźć można hasło "IP", jest akapit "Script". Epson obiecuje poprawę, aby ułatwić instalację drukarki w sieci także mniej doświadczonym użytkownikom. Także tutaj szybko można znaleźć menu sieci i ustanowić adres IP, odpowiadający segmentowi sieci. Użytkownik musi drukarkę włączyć i wyłączyć, żeby adres został przejęty.

HP-Laserjet nie ma konsoli i dlatego konfiguracja następuje za pomocą programu instalacyjnego. Administrator może zmienić adres IP za pomocą małego triku (nie znajdziesz go w instrukcji), polegającego na wprowadzeniu adresu sprzętowego, zapisanego na stronie wydruku testowego. Karta sieciowa zainstalowana w testowanych drukarkach obsługuje sieci 10Base-T i 100Base-T (każda). Ponadto oba testowne urządzenia dysponują szybkim dwukierunkowym portem równoległym i portem USB. W modelu LJ 2200 wszystkie porty są ukryte za dużą klapą boczną.

Obsługa - bez zawracania głowy

Panele sterujące drukarek specjalnie się nie różnią. Z otwartym podajnikiem pojedynczego arkusza każda drukarka korzysta z formatu DIN-A2. Drukarka Epsona jest wyposażona w panel wyświetlacza i obsługi. Pole obsługi drukarki HP, z dwiema diodami LED (status-LEDs) oraz przyciskiem START i wstrzymania druku na górnej stronie obudowy, wygląda raczej skromnie. "W ten sposób zareagowaliśmy na postulaty działów IT, aby użytkownikom drukarek dać możliwie mało okazji do zabawy urządzeniem" - komentuje przedstawiciel producenta.

Epson ma inne doświadczenia: "Konsola zapewnia użytkownikowi więcej pewności w posługiwaniu się drukarką". Założenia HP postrzegane są tu raczej jako oszczędnościowe.

W przeciwieństwie do typowych sieciowych drukarek, których użytkownik nie może wyłączyć, testowane modele mają włącznik i wyłącznik.


TOP 200