Wśród polskich firm rośnie popyt na usługi telekomunikacyjne

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) opublikował wyniki badania przeprowadzonego wśród klientów instytucjonalnych, z którego wynika, że w związku z pandemią w co trzeciej polskiej firmie odnotowano znaczny wzrost zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne, zwłaszcza w zakresie połączeń głosowych.

UKE

Co ciekawe, wzrost zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne w mniejszym stopniu dotknął firmy zatrudniające do 10 osób. Prawie wszystkie badane organizacje posiadają obecnie dostęp do internetu, a najpopularniejszym sposobem łączenia się z siecią jest dostęp stacjonarny, jednak wiele firm i instytucji korzysta również z dostępu mobilnego. Połowa badanych przedstawicieli firm deklaruje, że korzysta z rozwiązań zwiększających poziom prywatności w sieci, ale niemal jedna czwarta nie ma na ten temat wiedzy.

Ponad 60 proc. respondentów spotkało się z pojęciem przetwarzania danych w chmurze. Firmy te w zdecydowanej większości dostrzegają korzyści z tego podejścia, do których należą łatwość obsługi oraz bezpieczeństwo danych.

Zobacz również:

  • Superaplikacje: kolejny ważny temat dla korporacyjnego IT?
  • Po licznych problemach aukcja 5G w końcu wystartowała
  • Sektor energetyczny zwiększy wydatki na chmurę

Około jednej trzeciej badanych firm dostrzega zagrożenia związane z przetwarzaniem danych w chmurze. Jest to przede wszystkim ryzyko wycieku danych, czy to ze względu na działalność hakerów czy na skutek awarii. W aż 63 proc. firm, w których stosuje się pracę zdalną lub korzysta z e-learningu, w związku z pandemią COVID-19 wzrosło użytkowanie aplikacji i programów wideokonferencyjnych.

W około połowie badanych firm świadczono podczas pandemii pracę zdalną. Badani przedstawiciele firm byli w większości zadowoleni z usług świadczonych podczas takiej formy pracy. Opinię negatywną wyraziło zaledwie 7 proc. z nich.

W 42 proc. badanych firm korzystano podczas trwania epidemii z e-learningu. Korzystanie z tej formy nauki zazwyczaj nie wiązało się z problemami, choć u około jednej czwartej badanych firm pojawiły się problemy techniczne związane z aplikacjami. Ogólnie jednak większość firm bardzo pozytywnie ocenia jakość usług telekomunikacyjnych wykorzystywanych przy e-learningu.

Okazuje się iż firmy pokładają duże nadzieje w jednolitym rynku cyfrowym. Najczęściej szansę we wprowadzeniu jednolitego rynku dostrzegają firmy i instytucje zajmujące się przemysłem, najrzadziej te zajmujące się szeroko pojętą kulturą, administracją i oświatą.

Cały raport znajduje się tutaj.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200