Współpraca przy mobilnych projektach

Przy Politechnice Warszawskiej powstał inkubator technologiczny wspierający opracowywanie nowych rozwiązań dotyczących technologii mobilnych. Laboratorium Badań i Rozwoju Systemów i Aplikacji Mobilnych BRAMA jest wspólną inicjatywą Polskiej Telefonii Cyfrowej (Era) oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Przy Politechnice Warszawskiej powstał inkubator technologiczny wspierający opracowywanie nowych rozwiązań dotyczących technologii mobilnych. Laboratorium Badań i Rozwoju Systemów i Aplikacji Mobilnych BRAMA jest wspólną inicjatywą Polskiej Telefonii Cyfrowej (Era) oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Studenci, doktoranci i pracownicy uczelni mogą w tym laboratorium pracować nad projektami z zakresu rozwiązań sprzętowych, oprogramowania, a także modeli biznesowych. Do ich dyspozycji są odpowiednie zasoby i fachowa pomoc. Planowana jest również działalność edukacyjna. Organizowane mają być wykłady, seminaria i konferencje na temat technologii mobilnych i ich zastosowań.

Wraz z inauguracją laboratorium ogłoszono konkurs na innowacyjne rozwiązania mobilne. Do udziału można zgłaszać m.in. pomysły i prototypy aplikacji w technologii 3G i wyższych oraz prace badawcze i doświadczalne w zakresie mobilnego dostępu szerokopasmowego. Oceną będzie zajmowała się komisja złożona z przedstawicieli PTC i Politechniki Warszawskiej. Pozytywnie zaopiniowane projekty będą kierowane do komercyjnej realizacji z udziałem pomysłodawców.

Więcej informacji na temat Laboratorium BRAMA można znaleźć na stroniehttp://brama.elka.pw.edu.pl .


TOP 200