Współpraca potrzebna od zaraz

W portach morskich do osiągnięcia korzyści biznesowych z realizowanych projektów informatycznych konieczne jest szerokie porozumienie między różnymi podmiotami, działającymi na jednym terenie. Niestety, nie ma zbyt wielu przykładów takiej współpracy. Jednym z nielicznych jest Port Gdański.

W portach morskich do osiągnięcia korzyści biznesowych z realizowanych projektów informatycznych konieczne jest szerokie porozumienie między różnymi podmiotami, działającymi na jednym terenie. Niestety, nie ma zbyt wielu przykładów takiej współpracy. Jednym z nielicznych jest Port Gdański.

Jesteśmy na "Ani", niewielkim stateczku zacumowanym przy nabrzeżu portu, wyposażonym w wielowiązkową echosondę SIMRAD EM3000, system DGPS TRIMBLE 4000/DS i wydajną stację roboczą Sun ze specjalistycznym oprogramowaniem. Jednostka pływa po basenach i kanałach portowych, tworząc dokładną mapę dna tego najgłębszego polskiego portu. Szczegółowa wiedza na temat jego ukształtowania jest niezbędna do zarządzania ruchem statków wpływających do portu oraz sąsiadujących z nim stoczni. Kształt dna zmienia się pod wpływem wiatrów, warunków atmosferycznych (pór roku) czy manewrów jednostek przybijających do nabrzeży. Na cumujące statki czeka wiele niespodzianek. "Kiedyś podczas badania jednego z basenów na ekranie komputera zauważyłem dziwny obraz. Coś dużego leżało tuż przy jednym z nabrzeży. Nurek, którego wysłałem na oględziny, na dnie morskim odnalazł... malucha. Prawdopodobnie trafił tam zepchnięty przez złodziei z szosy, która przebiega niedaleko jednego z basenów" - mówi Tomasz Kasprowicz, hydrograf z Morskiego Portu Gdańsk SA. - "W ciągu ostatnich lat mieliśmy kilka takich znalezisk. Kiedyś wyciągnęliśmy m.in. ogromną kotwicę zgubioną przez wypływa- jący statek".

GIS, czyli orientacja w porcie

Dane na temat ukształtowania dna służą hydrografom do tworzenia jego dokładnej mapy numerycznej. Podobną mapę terenów lądowych należących do portu opracowuje Dział Dokumentacji i Uzgodnień Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, zajmujący się Systemem Informacji Przestrzennej Portu. Port był jednym z pionierów, wdrażających projekty związane z digitalizacją map. Od 8 lat tworzy w środowisku MapInfo dokładny obraz należących do niego terenów. Do dzisiaj dokładnie oznaczono i opisano cały teren portu wewnętrznego (tj. obszary zajmowane do końca lat 60.) oraz Port Północny - sztandarową inwestycję morską epoki Gierka. Dzięki inwentaryzacji gruntów, budynków i instalacji zespół odpowiadający za gospodarkę majątkiem oraz gruntami, a także służby ratownicze, działy marketingu, inwestycji posiadają dokładną informację na temat prawie 500 ha terenu wchodzącego pierwotnie w skład portu.

Przed działem dokumentacji stoi kolejne wyzwanie - digitalizacja map obszarów, o które powiększył się port na mocy ustawy o portach morskich z 1997 r. Właśnie wtedy "podarowano" portowi prawie 1500 ha plaż i gruntów wraz z zabudowaniami, posiadanych lub dzierżawionych przez dziesiątki rozmaitych podmiotów. Digitalizacja map dotyczących tak wielkiego obszaru to projekt rozłożony na lata. Spowolnienie prac wynika z konieczności udostępniania map miejskiemu ośrodkowi dokumentacji geodezyjnej - jedynej instytucji, uprawnionej do aktualizacji map, w tym także map numerycznych.

Numeryczne mapy i bazy danych gruntów portowych własnych i obcych wejdą w najbliższej przyszłości w skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania Majątkiem (SEZAM). W zamyśle twórców opartego na bazie danych Informix SEZAM-u system scali wszystkie informacje o gruntach i środkach trwałych, rozproszonych teraz w kilku systemach informatycznych, używanych przez różne komórki portu. Jego użytkownicy uzyskają za pośrednictwem przeglądarki internetowej dostęp do danych pochodzących z baz: graficznych (zdjęcia lotnicze i mapki działek oraz obiektów) i znakowych (np. baza środków trwałych) czy umów inwestycyjno-remontowych, rejestru faktur, centralnego rejestru umów, bazy umów o dzierżawach i ewidencji działek obcych. Wszystko będzie zintegrowane z GIS-owską mapą portu i mapą zdjęć lotniczych, a także wdrażanym systemem ewidencji gruntów obcych i dopiero planowanymi systemami ewidencji działek własnych oraz tzw. kartami obiektów z informacjami o budynkach. "Stworzenie zintegrowanego zbioru danych na temat obszarów wchodzących w skład portu jest konieczne ze względów strategicznych. Pozwala na zaplanowanie przetargów, uregulowanie spraw związanych z dzierżawą obiektów i gruntów, a także rozbudową portu" - mówi Marek Mackiewicz, kierownik Działu Dokumentacji i Uzgodnień Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200