Współpraca firm na rzecz pamięci masowej

Firmy EMC Corporation i VMware zapowiedziały dużą inwestycję i program poświęcony szybkiemu rozwojowi architektur pamięci masowej zdefiniowanych programowo oraz nowym modelom wykorzystywania pamięci masowej przez aplikacje w środowiskach wirtualnych.

Pierwsze rozwiązania będą przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw. Klienci tego segmentu często korzystają z technologii vSphere® do obsługi zróżnicowanych aplikacji, co sprawia, że upraszczanie i ścisła integracja wirtualnej sieci VMware Virtual SAN™ z rozwiązaniem VMware vCenter™ Server staje się sporym wyzwaniem. Partnerzy będą się koncentrować na wspólnych projektach badawczo-rozwojowych, stworzeniu sprawdzonych rozwiązań EMC i VMware oraz funkcjonowaniu wspólnych laboratoriów testowych i kontrolnych. Systemy stworzone w wyniku współpracy mają obejmować zróżnicowane zastosowania powiązane z wdrażaniem programowo zdefiniowanych pamięci masowych w rozwiązaniach Virtual Desktop Infrastructure (VDI) oraz w środowiskach testowania, programowania i odtwarzania danych po awarii.


TOP 200