Współpraca Sygate i Enterasys

Współpraca Enterasys i Sygate zaowocowała pojawieniem się zapory ogniowej dla zdalnych klientów VPN. System ochronny składa się z oprogramowania Sygate Personal Firewall i urządzenia Enterasys Aurorean VPN.

Współpraca Enterasys i Sygate zaowocowała pojawieniem się zapory ogniowej dla zdalnych klientów VPN. System ochronny składa się z oprogramowania Sygate Personal Firewall i urządzenia Enterasys Aurorean VPN.

Te firmy zintegrowały już Aurorean Policy Server z oprogramowaniem Sygate Secure Enterprise, dzięki czemu menedżer sieciowy jest w stanie ustalić, czy ubiegający się o dostęp do sieci VPN komputer ma właściwe profile bezpieczeństwa. W przeciwnym razie dostęp zostanie zablokowany.

Zobacz również:


TOP 200