Współpraca Sybase z LBMS

LBMS podpisał z Sybase strategiczne porozumienie o współpracy pomiędzy pakietem CASE Systems Engineer 5.0 firmy LBMS a Sybase Enterprise Momentum. Jak wynika z treści porozumienia, pakiet Systems Engineer ma być przystosowany do współpracy z zaawansowanymi narzędziami Sybase przeznaczonymi dla twórców wielkoskalowych systemów informatycznych typu klient/serwer.

LBMS podpisał z Sybase strategiczne porozumienie o współpracy pomiędzy pakietem CASE Systems Engineer 5.0 firmy LBMS a Sybase Enterprise Momentum. Jak wynika z treści porozumienia, pakiet Systems Engineer ma być przystosowany do współpracy z zaawansowanymi narzędziami Sybase przeznaczonymi dla twórców wielkoskalowych systemów informatycznych typu klient/serwer.

Systems Engineer ma być wykorzystany jako narzędzie CASE do przygotowywania projektu aplikacji klient/serwer. Enterprise Momentum ma na podstawie tego projektu generować kompletne aplikacje systemu baz danych Sybase działające w środowisku Windows.

Systems Engineer jest zbiorem otwartych, zintegrowanych ze sobą programów CASE przeznaczonych do tworzenia oprogramowania klient/serwer od fazy analizy i projektowania, przez modelowanie GUI, generowanie aplikacji i schematów baz danych, aż po jego pielęgnowanie, zapewniające spójność projektu i powstałej z niego aplikacji.

Enterprise Momentum umożliwia automatyczne generowanie aplikacji klient/serwer na podstawie wysokopoziomowych modeli funkcjonowania firm. System składa się z trzech elementów:

Enterprise Modeler - pozwala na definiowanie aplikacji w kategoriach wysokopoziomowych reguł, procesów i struktur danych funkcjonujących w firmie oraz daje możliwość modelowania graficznego interfejsu użytkownika.

Enterprise Meta Server - to wielodostępne, obiektowo zorientowane repozytorium projektów informatycznych.

Enterprise Application Builder - na podstawie modeli przechowywanych w repozytorium pozwala wygenerować aplikację i kompletną bazę danych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200