Współpraca Ster-Projekt z EDS Poland

Ster-Projekt zamierza współpracować z EDS Poland przy projektach dla wojska i policji. Warszawska firma poszukuje też branżowego inwestora strategicznego.

Ster-Projekt zamierza współpracować z EDS Poland przy projektach dla wojska i policji. Warszawska firma poszukuje też branżowego inwestora strategicznego.

W ramach podpisanej umowy EDS Poland SA i Ster-Projekt SA firmy zobowiązały się do współpracy przy realizacji projektów informatycznych dla wojska, policji i innych służb mundurowych. "EDS zapewni nam dostęp do nowoczesnych technologii, my umożliwimy skorzystanie z naszych doświadczeń i dobrych kontaktów z wojskiem, nawiązanych przy realizacji wcześniejszych projektów" - mówi Piotr Smólski, wiceprezes zarządu Ster-Projekt SA.

Partner z technologią

Zarząd spółki poinformował o planowanej na jesień br. nowej emisji akcji. Akcje zostaną wyemitowane w dwóch seriach. Pierwsza będzie skierowana do inwestorów publicznych, druga - z dwuletnim okresem karencji sprzedaży - do kadry menedżerskiej i pracowników Ster-Projektu i spółek zależnych. "Oferta dla inwestora publicznego umożliwi nam pozyskanie kapitału na realizację dużych projektów informatycznych i rozbudowę struktury organizacyjnej spółki. Natomiast oferta dla kadry menedżerskiej to przede wszystkim próba przyciągnięcia i przywiązania do firmy wartościowych ludzi"- - mówi Jacek Kubrak, dyrektor ekonomiczny i inwestycji kapitałowych Ster-Projekt.

Po emisji spółka ma zamiar wejść na rynek podstawowy warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Obecnie Ster-Projekt jest w trakcie poszukiwań zagranicznego branżowego inwestora strategicznego, przede wszystkim ze względu na potrzebę uzyskania dostępu do nowoczesnych technologii. Według informacji uzyskanych od kierownictwa spółki, prowadzone są rozmowy z trzema zagranicznymi firmami teleinformatycznymi.

Centra kompetencyjne

Ster-Projekt ma zamiar w najbliższych miesiącach rozbudować i przebudować strukturę organizacyjną firmy poprzez połączenia kapitałowe ze swoimi filiami i przekształcenie ich w oddziały. W tym roku powstaną dwa nowe oddziały w Lublinie i Białymstoku. "Chcemy również dokonać zakupów niewielkich, wyspecjalizowanych technologicznie, polskich firm informatycznych" - mówi Piotr Smólski. Pierwszym krokiem w tym kierunku był zakup Bankowego Centrum Informatyki, krakowskiej spółki powstałej w wyniku przekształcenia ośrodka obliczeniowego NBP. Na bazie BCI, Ster-Projekt ma zamiar stworzyć w Krakowie centrum kompetencyjne w dziedzinie budowy aplikacji internetowych. Warszawska firma zakupiła również spółkę 3Net w celu poszerzenia oferty rozwiązań na bazie produktów Lotus Development.

Kolejne centra kompetencyjne powstaną w Poznaniu (w zakresie produktów sieciowych Cisco) i Gdańsku (budowa sieci rozległych). W Warszawie powstanie najprawdopodobniej ośrodek usług outsourcingowych i systemów obiegu dokumentów. Właśnie outsourcing i oprogramowanie wspomagające handel i bankowość internetową zostały wskazane jako przedmiot zainteresowania Ster-Projektu w najbliższej przyszłości.


TOP 200