Współpraca Microsoft i Novell

Bill Gates, szef Microsoftu i Bob Frankenberg, szef Novella postanowili załagodzić spory między firmami, datujące się jeszcze od czasów poprzedniego szefa Novella Raya Noordy, i zawarli porozumienie o współpracy. Ma ono na celu polepszenie obsługi klientów, korzystających z produktów obu firm w środowiskach niejednorodnych. Kluczowymi elementami porozumienia są: wspólne wsparcie techniczne, pomoc przedsiębiorstwom w integracji produktów, wspólne konferencje dla użytkowników, wymiana informacji technicznych, wspólnie przygotowane materiały informacyjne i szkolenia dla specjalistów wsparcia technicznego.

Bill Gates, szef Microsoftu i Bob Frankenberg, szef Novella postanowili załagodzić spory między firmami, datujące się jeszcze od czasów poprzedniego szefa Novella Raya Noordy, i zawarli porozumienie o współpracy.

Ma ono na celu polepszenie obsługi klientów, korzystających z produktów obu firm w środowiskach niejednorodnych. Kluczowymi elementami porozumienia są: wspólne wsparcie techniczne, pomoc przedsiębiorstwom w integracji produktów, wspólne konferencje dla użytkowników, wymiana informacji technicznych, wspólnie przygotowane materiały informacyjne i szkolenia dla specjalistów wsparcia technicznego.

Ponieważ miliony użytkowników PC korzystają jednocześnie z produktów Novell i Microsoft, porozumienie daje im szanse lepszego wykorzystania posiadanej bazy sprzętowej i programowej oraz możliwość zwracania się o pomoc do każdego z partnerów porozumienia.

Wspólnie opracowane materiały techniczne będą dostępne na CD-ROM w encyklopedii Novella Network Support Encyclopedia Professional (NSEPro), na serwerze Novella pod adresemhttp://www.novell.com/. oraz w Microsoft Technet, przez CompuServe, bazę Microsoft via WWW i Microsoft Network. Według Jacka Pacholczyka, dyrektora Novell Polska, dostępność wspólnych materiałów technicznych będzie pierwszym, widocznym efektem współpracy firm w Polsce.


TOP 200