Współpraca Microsoft i Compaq

Microsoft i Compaq pod koniec czerwca br. zawarły umowę OEM dotyczącą oferowania zintegrowanych systemów klient/serwer. Nowe wersje serwerów Compaqa będą dostarczane wraz z oprogramowaniem Microsoft BackOffice.

Microsoft i Compaq pod koniec czerwca br. zawarły umowę OEM dotyczącą oferowania zintegrowanych systemów klient/serwer. Nowe wersje serwerów Compaqa będą dostarczane wraz z oprogramowaniem Microsoft BackOffice.

Obie firmy będą też współpracować w zakresie obsługi technicznej klientów, zapewnienia pomocy technicznej związanej z użytkowaniem BackOffice i programu Compaq SmartStart oraz rozszerzą wspólne działania marketingowe w ramach porozumienia Compaq/Microsoft Business Solutions Partnership.

Najnowsza wersja dostarczanego wraz z serwerami programu Compaq SmartStart 2.30, przeznaczonego do optymalnej instalacji, integracji i konfiguracji oprogramowania na tych komputerach, będzie obsługiwać pakiet BackOffice oferując możliwość instalacji Windows NT 3.51 i SQL Server 6, a pod koniec br. także SNA Server, Mail Server, Systems Management Server oraz Exchange Server. Program SmartStart umożliwia użytkownikom wybór systemu (obsługuje także NetWare, Unix Ware, SCO Unix) oraz jego automatyczną optymalizację.

Według Roberta Krasuskiego, specjalisty ds. marketingu w polskim przedstawicielstwie Compaqa, pierwsze efekty współpracy obu firm na polskim rynku będą widoczne już w III kw. br.


TOP 200