Współpraca Infovide i Energis Polska

Firma doradcza Infovide wdrożyła system SAP HR w Energis Polska.

Firma doradcza Infovide wdrożyła system SAP HR w Energis Polska.

Projekt obejmował wdrożenie modułu administracji kadrami z wyłączeniem systemu płac obsługiwanego przez firmę zewnętrzną (outsourcing) oraz część zarządzania rozwojem personelu (zarządzanie szkoleniami, rekrutacja, ścieżki kariery zawodowej). Projekt obejmował następujące obszary informatyzacji w przedsiębiorstwie: administrację kadrami, zarządzanie organizacją, propozycje szkoleniowe i planowanie rozwoju w firmie. Odnośnie zatrudnionych i poszukiwanych pracowników firmy jest możliwa okresowa ocena zatrudnionych, katalog ich kwalifikacji oraz możliwość rekrutacji nowych pracowników w oparciu o ustalone kryteria.

Zobacz również:


TOP 200