Współpraca DEC z Intelem

Digital Equipment i Intel zawarli porozumienie o współpracy w produkcji programów użytkowych i systemowych dla komputerów o architekturze równoległej.

Digital Equipment i Intel zawarli porozumienie o współpracy w produkcji programów użytkowych i systemowych dla komputerów o architekturze równoległej.

Pierwszy projekt, którego realizację już rozpoczęto, dotyczy kompilatora Fortran. Dalsze plany mogą również zmierzać w kierunku wspólnej produkcji oprogramowania dla sieci.


TOP 200