Współpraca ABW z NASK

Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DBTIABW) zawarł z NASK umowę ramową dotyczącą współpracy przy opracowaniu metod i środków ochrony informacji w systemach teleinformatycznych.

Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DBTIABW) zawarł z NASK umowę ramową dotyczącą współpracy przy opracowaniu metod i środków ochrony informacji w systemach teleinformatycznych.

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć będzie opracowanie modelu organizacyjno-technicznego umożliwiającego ochronę systemów i sieci administracji.

Instytucje będą wspólnie propagować wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa, m.in. poprzez organizację szkoleń. Umowa przewiduje wymianę doświadczeń między ABW i zespołem CERT, który w NASK odpowiada za reagowanie na incydenty naruszające bezpieczeństwo w Internecie. Zostanie opracowana klasyfikacja i terminologia dotycząca zagrożeń bezpieczeństwa teleinformatycznego. NASK i DBTIABW będą prowadzić badania i ocenę oprogramowania oraz urządzeń przeznaczonych do ochrony informacji w systemach i sieciach teleinformatycznych.

Działania podejmowane przez ABW i NASK mają być zbieżne z działaniami NATO i innych organizacji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, w tym : FIRST i TERENA.


TOP 200