Wspólny start projektu

EDB Ster Polska zamierza oferować outsourcing systemów IT na bazie centrów obliczeniowych w Norwegii.

EDB Ster Polska zamierza oferować outsourcing systemów IT na bazie centrów obliczeniowych w Norwegii.

Wspólny start projektu

<b>Paweł Czajkowski</b>, członek zarządu EDB Ster Polska i dyrektor pionu handlowego w Ster-Projekt

Norweski EDB Business Partner i Ster-Projekt SA utworzyły spółkę joint venture EDB Ster Polska. Ma ona oferować bankom usługi informatyczne. Tymczasowym prezesem nowej firmy został Michał Tuszyński, członek zarządu Ster-Projekt. Jeszcze w czerwcu zostanie wybrany nowy prezes spółki.

EDB Business Partner ma 51% udziałów w spółce, której kapitał założycielski wynosi 10 mln zł. Pozostałe udziały należą do Ster-Projekt.

Fale informatyzacji

EDB Ster Polska ma oferować oprogramowanie dla banków i instytucji finansowych opracowane przez norweskiego współwłaściciela. Początkowo firma skoncentruje się na oprogramowaniu stosowanym w bankowości detalicznej, m.in. do telefonicznej i internetowej obsługi klientów, oraz dla oddziałów samoobsługowych. Przedstawiciele EDB jednak mają nadzieję, że uda się zainteresować banki także systemem centralnym. Spółka planuje też świadczenie usług outsourcingowych. "Chcemy oferować outsourcing aplikacji, a nie samej infrastruktury" - mówi Paweł Czajkowski, członek zarządu EDB Ster Polska i dyrektor Pionu Handlowego w Ster-Projekt.

Produkty i usługi są skierowane przede wszystkim do banków średniej wielkości, łączących się w grupy małych banków spółdzielczych i działających w Polsce banków skandynawskich. EDB Ster Polska widzi swoją szansę w kolejnym etapie informatyzacji dużych banków. "Wprawdzie mają już one bądź właśnie wdrażają systemy centralne, ale druga fala informatyzacji z pewnością wkrótce nastąpi. Wówczas przyjdzie czas na wdrożenia systemów współpracujących z systemami centralnymi" - zapowiada Paweł Czajkowski.

Telekomunikacja poczeka

Pierwsze informacje o planach utworzenia spółki EDB Ster Polska pojawiły się w listopadzie 2001 r. Ster-Projekt informował wówczas o podpisaniu listu intencyjnego z EDB Business Partner. Spółka miała powstać w pierwszym kwartale 2002 r. Powodem opóźnienia były przedłużające się negocjacje oraz proces wydzielania i przeniesienia do EDB Ster Polska działu zajmującego się rozwiązaniami dla sektora bankowego firmy BCI, należącej do grupy Ster-Projekt. Wcześniej był to jeden z ośrodków obliczeniowych Narodowego Banku Polskiego.

Partnerzy rozważali również włączenie do oferty EDB Ster Polska specyfikowanych aplikacji dla branży telekomunikacyjnej opracowywanych przez EDB Business Partner. Na razie spółka nie będzie oferowała tych rozwiązań. "Chcemy zorientować się, czy na polskim rynku istnieje zapotrzebowanie na tego typu systemy. Wówczas zdecydujemy, czy włączyć je do oferty EDB Ster Polska czy też utworzyć w tym celu odrębną spółkę" - mówi Paweł Czajkowski.

Oferowany przez norweską firmę system bankowy wykorzystuje platformę programową i sprzętową IBM, m.in. technologie bazodanowe DB2 i IMS oraz CICS. System składa się z rdzenia, w którym zawarte są funkcje biznesowe (płatności, depozyty, kredyty, ubezpieczenia) i gdzie gromadzone są dane o klientach, oraz z modułów umożliwiających obsługę klientów za pośrednictwem oddziałów klasycznych, jak również samoobsługowych, Internetu oraz urządzeń mobilnych.


TOP 200