Wspólny projekt na WWW

Program ActiveProject pozwala na zbudowanie stron WWW, ułatwiających pracę zespołową.

Program ActiveProject pozwala na zbudowanie stron WWW, ułatwiających pracę zespołową.

Prowadzenie złożonego projektu w firmie wymaga wdrożenia efektywnych mechanizmów komunikacji między pracownikami uczestniczącymi w projekcie i zapisywania informacji o postępach prac, a przede wszystkim prowadzenia repozytorium dokumentów, stanowiących podstawę każdego projektu. Dodatkowym utrudnieniem jest sytuacja, gdy współpracownicy nie znajdują się w jednym biurze.

Jeśli nie są połączeni firmową siecią, warto wykorzystać łączność przez Internet - a jeszcze lepiej zastosować wspólny serwis WWW, na stronach którego można umieszczać wszelkie dane dotyczące prowadzonego projektu (aplikacja WWW staje się wówczas centralnym repozytorium wiedzy o aktualnym stanie projektu oraz narzędziem komunikacji).

Do realizacji tego zadania może służyć program ActiveProject. Użytkownikowi do pracy wystarczy zwyczajna przeglądarka WWW. Najnowsza wersja aplikacji 5.0 zawiera możliwość prowadzenia konferencji, tworzenia raportów o nowościach, przeszukiwania dokumentów oraz wysyłania komunikatów z prośbą o udzielenie informacji dotyczących konkretnych elementów projektu. Użytkownik umieszczając na stronie dokument (np. rysunek CAD), otrzymuje także dostęp do narzędzi edycyjnych, którymi może go zmodyfikować.

Do budowy zapisu projektu przeznaczony jest moduł ActiveProject Builder. Za jego pomocą można szybko zbudować potrzebne strony nawet bez znajomości programowania w HTML (pracę ułatwiają kreatory). Edytor graficzny od razu pokazuje ostateczne wyniki pracy w postaci stron WWW. Tworzony projekt jest uporządkowany według kategorii (takich jak harmonogramy, zbiorcze dane o napływie nowych informacji czy poleceniach ich podania). Każda z kategorii zawiera różne elementy, które mogą być współdzielone między uczestników danego projektu (np. rysunki, zdjęcia i dokumenty).

Po zakończeniu procesu tworzenia stron projektu, wywołanie jednej funkcji pozwala na zbudowanie właściwej aplikacji WWW. Wówczas wszystkie dokumenty związane z projektem, korespondencja i inne pliki, są dostępne poprzez przeglądarkę WWW. Członkowie zespołu mogą wysyłać do siebie listy elektroniczne bezpośrednio z poziomu tych stron WWW lub przeprowadzić wideokonferencję (NetMeeting). ActiveProject umożliwia publikację wszystkich nowych informacji związanych z projektem w postaci biuletynu.

Program jest sprzedawany z określoną liczbą licencji dla użytkowników, którzy mogą wprowadzać zmiany do dokumentów, podczas gdy dostęp do informacji może mieć dowolna liczba osób.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200