Wspólny kręgosłup

Wkrótce pojawi się wersja beta systemu Whistler, która ma zastąpić obecnie dostępne wersje Windows 2000 i Windows Me. Do systemu wprowadzona będzie funkcja rozpoznawania mowy.

Wkrótce pojawi się wersja beta systemu Whistler, która ma zastąpić obecnie dostępne wersje Windows 2000 i Windows Me. Do systemu wprowadzona będzie funkcja rozpoznawania mowy.

Kolejna wersja Windows, określana obecnie jako Whistler, pojawi się na rynku prawdopodobnie w II połowie przyszłego roku. Prace nad nowym systemem są jednak zaawansowane - pierwszą wersję beta Microsoft ma zaprezentować jesienią tego roku. Przedstawiciele firmy ujawniają szczegóły dotyczące nowych cech i funkcji oprogramowania. Część z nich została już wprowadzona do wersji tzw. Build 2250.

Jeden system

Od Whistlera rozpocznie się nowy rozdział w historii Windows. Po raz pierwszy ten sam rdzeń programowy będzie wykorzystywany w wersjach systemu dla użytkowników indywidualnych, do zastosowań domowych i w wersjach przeznaczonych dla biznesu, serwerów i sieci. Urzeczywistni zapowiadaną przez Microsoft od kilku lat ideę integracji Windows i wprowadzenie tylko jednego uniwersalnego systemu. Whist-ler zastąpi zarówno Windows 2000, jak i ostatnią wersję systemu dla odbiorców indywidualnych - Windows Me, którego oficjalna premiera odbyła się 14 września br.

System będzie zawierał elementy już działające w Windows 2000 i Me, ale również zestaw nowych, dotychczas nie stosowanych funkcji, np. interfejs użytkownika ze zintegrowanym systemem rozpoznawania mowy i pisma odręcznego. Whistler zostanie wyposażony w mechanizmy, umożliwiające łatwą synchronizację i wymianę danych między różnymi urządzeniami: serwerami, komputerami PC, palmtopami i naręcznymi . Nowy Windows ma być pierwszym systemem sieciowym powszechnego użytku - zgodnym z ogłoszoną przez Microsoft inicjatywą "Net".

Ulepszony interfejs

Choć dokonano kosmetycznych zmian interfejsu użytkownika, wydaje się, że stanie się on znacznie łatwiejszy w użytkowaniu i umożliwi szybkie dostosowanie do indywidualnych wymagań. Podstawowym elementem ma być tzw. Start Page - interfejs łączący funkcje menu Start, narzędziowego paska zadań i Eksploratora Windows. Będzie umożliwiał uruchamianie aplikacji, i dostęp do poczty elektronicznej z jednego poziomu. W jego skład wchodzi tzw. Start Panel, pozwalający na utworzenie jednego menu, zawierającego różne funkcje dostępne obecnie na różnych podpoziomach menu Start. Ponadto użytkownik będzie mógł definiować, które ikony mają być wyświetlane na pulpicie, a które nie.

Eksplorator Windows został wyposażony m.in. w możliwość grupowania katalogów lub dysków, nowy widok Tiles (ikony są wyświetlane wraz z pełnym opisem zawierającym nazwę i typ pliku w wielu liniach), który zastępuje obecną opcję "małe ikony" oraz ulepszoną wersję widoku "jako stronę WWW" ze zintegrowanym menu z funkcjami tworzenia, kopiowania i usuwania katalogów lub plików oraz kontekstowymi menu.

Funkcje rozpoznawania mowy i pisma odręcznego nie zostały jeszcze uaktywnione w wersji Whistler Build 2250. Będą prawdopodobnie dostępne dopiero w wersji beta tego systemu. Trud- no przewidzieć, jaki będzie ich wpływ na terminy przygotowania lokalnych wersji językowych systemu. W ostatnich latach Microsoft regularnie wprowadzał polskie wersje programów z 2-3-miesięcznym opóźnieniem w stosunku do wersji podstawowej, ale lokalizacje mechanizmów rozpoznawania mowy i pisma mogą być trudniejsze do realizacji.

Zdalny dostęp do Whistler

Istotnym ulepszeniem systemu jest wprowadzenie standardowych funkcji zdalnej synchronizacji danych i dostępu do komputerów działających pod kontrolą nowej wersji Windows. Po nawiązaniu kontaktu za pośrednictwem sieci LAN lub modemu, użytkownik będzie mógł nie tylko uzyskać zdalny dostęp do plików, ale również uruchamiać aplikacje i wyświetlać interfejs komputera odległego. Choć zakres funkcji będzie mniejszy niż w obecnie dostępnym, spec-jalizowanym oprogramowaniu do obsługi zdalnych połączeń, jak LapLink, to wydaje się, że Whistler będzie oferował możliwości wystarczające dla większości odbiorców. Umożliwi zdalny dostęp do komputera tylko dla jednego użytkownika.

Pod względem zdalnej komunikacji Whistler nie oferuje nowej funkcjonalności w porównaniu z Windows Terminal Services. Z tym, że ten ostatni jest względnie drogim systemem dla korporacji, a nowe wersje Windows umożliwią każdemu użytkownikowi standardowy dostęp do zaawansowanych funkcji zdalnej wymiany danych.


TOP 200