Wspólny dom maklerski

Połączone biura maklerskie Grupy Pekao SA będą korzystać z angielskiego oprogramowania Clark & Tilley.

Połączone biura maklerskie Grupy Pekao SA będą korzystać z angielskiego oprogramowania Clark & Tilley.

Do końca tego roku ma powstać jeden Centralny Dom Maklerski (CDM) w ramach powołanej niedawno grupy bankowej wokół Pekao SA. Jak twierdzą specjaliści, w ten sposób powstanie największa tego typu instytucja w kraju, posiadająca na terenie Polski ok. 140 punktów obsługi klienta. Wszystkie one mają być połączone z centralą za pomocą łączy telekomunikacyjnych Bankowego Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telbank SA. Centrala znajduje się w biurze Pekao SA, który to bank posiada 80% udziałów w CDM. Stworzona w ten sposób sieć rozległa umożliwi realizowanie zleceń w dowolnym punkcie obsługi klienta (POK) na terenie kraju. Będą one dokonywane zdalnie na centralnie zainstalowanej aplikacji.

Obecnie banki stosują trzy różne systemy. W Pomorskim Banku Kredytowym (PBK) i Banku Depozytowo-Kredytowym (BDK) używany jest system Makler warszawskiej firmy Aram, w Powszechnym Banku Gospodarczym (PBG) od lipca 1996 r. był wdrażany system Promak gdyńskiego Prokomu. Natomiast lider grupy - Pekao SA - korzysta z oprogramowania angielskiej firmy Clark & Tilley. W celu unifikacji systemów powołano specjalną grupę, którą zdecydowała, że nie będzie zakupione nowe oprogramowanie, lecz CDM ma korzystać z systemu stosowanego przez Pekao SA.

Oprogramowanie Clark & Tilley jest używane do przyjmowania zleceń we wszystkich POK-ach. Za jego pomocą dokonywane są dyspozycje, wpłaty i wypłaty realizowane przez klientów. "W każdym z punktów obsługi klienta znajdujących się w biurach pozostałych trzech bankach Grupy Pekao SA zostanie zainstalowana wersja kliencka tego systemu. Operacja ta znajdzie finał na przełomie roku, ale system zacznie działać dopiero wtedy, gdy zakończą się wszelkie procedury prawne związane z fuzją biur" - mówi Roman Weinfeld, główny informatyk w biurze maklerskim Pekao SA.

Na początku sierpnia br. szefowie banków wchodzących w skład grupy (Bank Pekao SA, Powszechny Bank Gospodarczy z Łodzi, Bank Depozytowo-Kredytowy z Lublina oraz Pomorski Bank Kredytowy ze Szczecina) podpisali umowę powołującą spółkę Centralny Dom Maklerski Grupy Pekao SA (CDM). Początkowo kapitał akcyjny ma wynieść 3,1 mln zł, docelowo zaŁ: od 170 do 190 mln zł. Po jednym milionie mają wnieŁć PBK, BDK i PBG. Zdaniem przedstawicieli banków, połączenie biur zmniejszy koszt ich działalności o 15-20%. Połączone biura mają 16,2% udział w rynku usług maklerskich, z czego Pekao SA - 12,4%.


TOP 200