Wspólnota wolnocłowa

USA i Wspólnota Europejska, a także 26 innych krajów podpisało w Singapurze porozumienie w sprawie zniesienia ceł na produkty informatyczne do 2000 r.

USA i Wspólnota Europejska, a także 26 innych krajów podpisało w Singapurze porozumienie w sprawie zniesienia ceł na produkty informatyczne do 2000 r.

Dopiero podczas trzeciej rundy rokowań przedstawiciele Wspólnoty Europejskiej zgodzili się na zniesienie ceł na produkty teleinformatyczne do końca stulecia. Na odbywającym się w Singapurze szczycie Światowej Organizacji Handlu (WTO) kością niezgody między Wspólnotą a 27 pozostałymi sygnatariuszami nie była bynajmniej chęć ochrony europejskich producentów, ale rozszerzenie porozumienia na kraje azjatyckie. Wcześniej bowiem porozumienie ITA (Information Technology Agreement) wstępnie poparły kraje zrzeszone w Organizacji Współpracy Gospodarczej krajów Azji i Pacyfiku (APEC). ITA zawiązane zostało przez przemysłowców ze Stanów Zjednoczonych i z Europy, wśród których znaleźli się przedstawiciele największych firm informatycznych świata.

Sir Leon Brittan, negocjator porozumienia ITA ze strony europejskiej, nazwał porozumienie "wielkim krokiem naprzód w rozwoju światowej gospodarki". Do końca marca przyszłego roku umowę ITA mają podpisać kraje azjatyckie. Natomiast Japonia i Kanada zobowiązały się do podpisania porozumienia na długo przed singapurskim szczytem Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Na liście produktów objętych porozumieniem Information Technology Agreement znajduje się m.in. oprogramowanie komputerowe, komputery, półprzewodniki, monitory, kopiarki. Przedstawiciele Europy i USA zgodzili się, że umowa ITA powinna objąć 90% produktów teleinformatycznych, w innym przypadku porozumienie będzie bezwartościowe. Obecnie podpisana przez USA i Wspólnotę umowa obejmuje 300 produktów. Roczna wartość obrotu międzynarodowego tymi urządzeniami szacowana jest na 0,5-1 bln USD. Natomiast zdaniem analityków, europejscy importerzy tych produktów zaoszczędzą na cłach co najmniej 1,9 mld USD rocznie. Komentatorzy zwracają uwagę, że cena komputerów na rynkach Starego Kontynentu, po wejściu porozumienia w życie, powinna obniżyć się co najmniej o 50 ECU.

Szacuje się również, że USA, Wspólnota Europejska, Japonia i Kanada są łącznie odpowiedzialne za 55% handlu produktami teleinformatycznymi. Sygnatariusze ITA twierdzą, że następne kilkadziesiąt krajów jest gotowych podpisać porozumienie do końca marca przyszłego roku. Grunt pod ITA przygotowały negocjacje toczone przez europejskich i amerykańskich dyplomatów w Urugwaju w latach 1986-1994 r.


TOP 200