Wspólne rozwiązania Teradata i Siemens dla energetyki

Teradata i Siemens zamierzają wspólnie pracować nad rozwiązaniami Big Data dla przedsiębiorstw energetycznych. Nowe systemy mają ułatwić efektywne wykorzystanie informacji, jakimi dysponują operatorzy energetyczni.

Wspólna oferta będzie kierowana głównie do operatorów sieci typu smart grid, które są źródłem dużych wolumenów danych. Z analiz Siemensa wynika, że 1 mln typowych liczników inteligentnych, stanowiących część sieci smart grid, jest w stanie wygenerować kilka petabajtów danych rocznie. Obecnie na świecie zainstalowanych jest ok. 178 mln tego typu urządzeń. Do 2016 r. liczba ta ma przekroczyć 343 mln.

Zobacz również:


TOP 200