Wspólne rozwiązania SAPMarkets i Commerce One

Firmy SAPMarkets i Commerce One udostępniły nowe rozwiązania dla e-biznesu: MarketSet oraz EnterpriseBuyer.

Firmy SAPMarkets i Commerce One udostępniły nowe rozwiązania dla e-biznesu: MarketSet oraz EnterpriseBuyer. Według partnerów przedsięwzięcia, ich oferta łączy infrastrukturę rynków elektronicznych Commerce One z aplikacjami do obsługi zaopatrzenia elektronicznego, łańcucha dostaw oraz systemami analitycznymi firm SAP i SAPMarkets.

Bliższych informacji na temat zapowiadanej latem, a wprowadzonej obecnie oferty, jej przeznaczenia i dostępności można zasięgnąć pod adresem internetowym .

SAP Polska

tel. (22) 541 66 06

faks (22) 541 66 07

www.sap.com


TOP 200