Wspólne informacje

Novell i Microsoft przygotowują rozwiązania do współpracy NDS i Active Directory.

Novell i Microsoft przygotowują rozwiązania do współpracy NDS i Active Directory.

Administratorzy odpowiedzialni za zarządzanie mieszanymi sieciami Windows NT i NetWare już wkrótce otrzymają nowe narzędzia umożliwiające integrację usług katalogowych obu systemów. Zarówno Microsoft, jak i opracowują produkty, które mają zapewnić pełną integrację Novell Directory Services z usługami katalogowymi Active Directory, stanowiącymi podstawę spodziewanego lada chwila Windows 2000.

NDS zamiast Active Directory?

Microsoft udostępnił narzędzie Directory Synchronization Services (w wersji beta) umożliwiające dwukierunkową synchronizację danych między Active Directory a NDS. Firma przygotowała również technologię Via 2.1 pozwalającą na tworzenie systemów zarządzania użytkownikami, hasłami, konfiguracjami, prawami dostępu itp. przy wykorzystaniu połączonych możliwości różnych usług katalogowych. Rozwiązanie to jest bezpośrednim wynikiem przejęcia przez Microsoft firmy Zoomit.

Novell także nie próżnuje. Firma udostępniła wersję beta pakietu DirXML umożliwiającego synchronizację informacji między Active Directory a NDS i zapewniającego automatyczną replikację danych modyfikowanych w dowolnym z tych dwóch środowisk.

W ofercie Novella brakuje jednak produktu, który swoją funkcjonalnością byłby zbliżony do NDS dla Windows NT, czyli umożliwiałby zastąpienie usług katalogowych Active Directory przez NDS. Produkt ten po zmianie kilku bibliotek DLL przechwytywał wszystkie pytania dotyczące identyfikacji użytkowników, grup oraz ich praw dostępu wysyłane przez komponent NT Security Account Manager (SAM) i kierował je do NDS, co pozwalało całkowicie uniezależnić zarządzanie użytkownikami i zasobami od architektury i ograniczeń Windows NT 4.0.

Zadanie to nie będzie takie proste w przypadku Windows 2000, którego usługi katalogowe Active Directory są znacznie bardziej zintegrowane z systemem. Novell więc na razie nie zamierza zastępować Active Directory. Udostępni za to pod koniec br. NDS 8 for NT, który będzie działać na Windows 2000, ale do zapewnienia pełnej integracji z katalogami Microsoftu ma wykorzystywać produkt DirXML.

W poszukiwaniu kompromisu

Microsoft pierwotnie zamierzał wraz z Windows 20000 udostępnić narzędzie DirSynch, które umożliwiałoby jednokierunkową synchronizację Active Directory i NDS-u. Zmiany wprowadzone w katalogach Microsoftu byłyby automatycznie replikowane do NDS, ale nie w drugą stronę, co powodowałoby, że administrator byłby zmuszony korzystać z narzędzi Microsoftu do zarządzania heterogenicznymi sieciami Windows NT i NetWare.

Po fali protestów potencjalnych użytkowników Windows 2000 firma dostarczyła jednak w wersji beta narzędzie Directory Synchronization Services (MSDSS), umożliwiające replikację danych w obu kierunkach.

MSDSS nie będzie jednak dostępny bezpłatnie. Narzędzie to wejdzie w skład pakietu Microsoft Services for NetWare 5, który ma zawierać również inne komponenty niezbędne do zapewnienia pełnej integracji sieci NetWare i Windows NT. Premiera rynkowa tego pakietu jest zapowiadana na pierwszą połowę przyszłego roku.


TOP 200