Wspólne hurtownie

Polskie przedstawicielstwa firm NCR i SAS Institute mają wspólnie prowadzić wdrożenia.

Polskie przedstawicielstwa firm NCR i SAS Institute mają wspólnie prowadzić wdrożenia.

NCR Polska - w przypadku wygranego kontraktu - jako preferowane rozwiązanie do budowy hurtowni danych będzie proponował aplikacje SAS Institute.

NCR Polska i SAS Institute Polska zawarły porozumienie dotyczące współpracy przy wdrożeniach hurtowni danych. Jako potencjalnych odbiorców ich usług przedstawiciele firm wymieniają banki, operatorów telekomunikacyjnych i firmy, zajmujące się handlem detalicznym w sieciach supermarketów. Podpisanie oficjalnej umowy ma jednak poprzedzić - zdaniem Alicji Wieckiej - dyrektor generalnej SAS Institute Polska, realizacja wspólnego projektu informatycznego. "Z pewnością będziemy zdecydowanie ściślej współpracować" - mówi Alicja Wiecka. Jak zwykle w przypadkach kontraktów na wdrożenie hurtowni danych, o wyborze platformy sprzętowej i bazy danych, które miałby w tym układzie oferować NCR, będzie decydował klient. NCR, który zamierza rozszerzyć swoją działalność w Polsce, w przypadku wygranego kontraktu - jako preferowane rozwiązanie będzie proponował aplikacje do budowy hurtowni SAS Institute.

Na świecie

Porozumienie między polskimi oddziałami firm jest jednym z pierwszych, zawartych poza USA. Cztery wspólne projekty SAS i NCR prowadzone są w Wielkiej Brytanii. Na rynku amerykańskim obie firmy zdecydowały się współpracować od października ub.r. NCR został pierwszym na świecie dystrybutorem produktów i usług swego partnera. W Polsce zrezygnowano jednak z tej część umowy.

Warszawski oddział SAS Institute prowadzi obecnie szkolenia konsultantów i handlowców NCR. W przyszłości SAS Institute Polska ma zapewnić partnerowi pomoc ze strony własnych konsultantów. Podobnie jak w USA, obie firmy będą prowadzić także wspólne akcje marketingowe.

Narzędzia porozumienia

NCR Polska będzie oferować platformę sprzętową do budowy hurtowni oraz własne bazy danych , w których mają być przechowywane zagregowane informacje. Natomiast przy realizacji wspólnych projektów SAS ma dostarczać aplikacje, służące do dogłębnej analizy danych (data mining), programy "czyszczące" dane, jak również system do zarządzania hurtownią. NCR postanowił zintegrować swoje produkty z rozwiązaniem partnera, a SAS stworzył już odpowiednie interfejsy do Teradaty.

Porozumienie między producentami oznacza także, że nowe wersje oprogramowania SAS Institute będzie równocześnie dostarczane na platformę NCR, podobnie jak w przypadku serwerów IBM, Hewlett-Packard, Sun Microsystems i Digital Equipment.

Porozumienie z SAS Institute to druga umowa NCR Polska, która ma doprowadzić do zwiększenia obecności amerykańskiej firmy na polskim rynku. Pod koniec października ub.r. firma zawarła także umowę z ComputerLand Poland SA. Rozmowy z firmą integracyjną podjęto wówczas w związku z projektem implementacji hurtowni danych w Banku Pekao SA.

Lars Nyberg, dyrektor generalny NCR Corporation, twierdzi, że wkrótce usługi związane z budową hurtowni danych mają stać się strategicznym produktem firmy.

Nowi klienci SAS Institute w Polsce to: Bank Śląski, Citibank SA, GE Capital Bank oraz Polska Telefonia Cyfrowa SA (Era GSM). Żaden z nich nie jest obsługiwany wspólnie z NCR Polska.


TOP 200