Wspólna centrala telefoniczna HP i NEC-a

Hewlett-Packard (HP) i NEC będą wspólnie dostarczać serwery umożliwiające przesyłanie danych i głosu w sieciach opartych na protokole IP i pośredniczące w transmisji głosu między tymi sieciami a tradycyjnymi sieciami telefonicznymi (PSTN). Rozwiązanie to jest przeznaczone dla operatorów telekomunikacyjnych i usługodawców internetowych.

Hewlett-Packard (HP) i NEC będą wspólnie dostarczać serwery umożliwiające przesyłanie danych i głosu w sieciach opartych na protokole IP i pośredniczące w transmisji głosu między tymi sieciami a tradycyjnymi sieciami telefonicznymi (PSTN). Rozwiązanie to jest przeznaczone dla operatorów telekomunikacyjnych i usługodawców internetowych.

Podstawą rozwiązania będą unixowe serwery NX7000 dostarczane przez NEC-a, na których będzie pracować oprogramowanie HP OpenCall, realizujące sygnalizację telefoniczną na granicy sieci IP i PSTN. Rozwiązanie to będzie wyposażone także w możliwość różnicowania poziomu usług transmisji głosu w sieciach pakietowych.

Nowe rozwiązanie będzie udostępniane do testów wszystkim zainteresowanym firmom już od sierpnia br. W pełni komercyjnej wersji produktu należy spodziewać się do końca marca przyszłego roku.