Wspólna COBRA

Fortis uruchamia w Krakowie centrum usługowe Shared Services Center, które będzie odpowiedzialne za zaprojektowanie i rozwój systemu obsługującego działy bankowości detalicznej wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Fortis. System powstanie na bazie oprogramowania Globus firmy Temenos. Za rozpoczęty przed rokiem projekt COBRA (Core Banking Retail Application) odpowiada Fortis Bank Polska.

Fortis uruchamia w Krakowie centrum usługowe Shared Services Center, które będzie odpowiedzialne za zaprojektowanie i rozwój systemu obsługującego działy bankowości detalicznej wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Fortis. System powstanie na bazie oprogramowania Globus firmy Temenos. Za rozpoczęty przed rokiem projekt COBRA (Core Banking Retail Application) odpowiada Fortis Bank Polska.

Mocny zespół

Wspólna COBRA

Marek Walczak, dotychczasowy dyrektor Departamentu Systemów Informatycznych, obecnie dyrektor krakowskiego centrum Fortis

Projekt obejmie wdrożenie scentralizowanego systemu we wszystkich krajach, w których Grupa Fortis jest obecna w sektorze bankowości detalicznej, czyli: Polskę, Belgię, Holandię, Luksemburg, Francję, Niemcy, Irlandię i Turcję. Oznacza to, że będzie dotyczył ok. 17 tys. pracowników. "Posiadamy już trzon zespołu, ale trwa jeszcze rekrutacja programistów z dobrą znajomością systemu Globus. Do lutego zespół będzie liczyć 20 osób. Docelowo liczba zatrudnionych wyniesie ok. 60 osób" - mówi Marek Walczak, dotychczasowy dyrektor Departamentu Systemów Informatycznych, a obecnie dyrektor krakowskiego centrum Fortis.

W lutym pracownicy centrum mają przejść miesięczne szkolenie. W marcu mają rozpocząć pracę. W pierwszym etapie zespół skoncentruje się na opracowaniu wspólnej części systemu, która będzie mogła być wykorzystywana w niezmienionej postaci we wszystkich krajach. Następnie przy wdrażaniu systemu będzie dokonywana parametryzacja elementów, które muszą zostać dopasowane do potrzeb lokalnych. Zespół będzie pracował w środowisku terminalowym. Infrastruktura, na której będzie działał system, będzie utrzymywana w centrum danych w Belgii.

W pierwszej kolejności wdrożenie zostanie przeprowadzone w Irlandii. Obecnie trwa tam implementacja podstawowej wersji systemu prowadzona przez specjalistów z firmy Temenos. Krakowskie centrum będzie pracować na takim fundamencie. "Zgodnie z harmonogramem, już w połowie 2007 r. system ma być testowany" - mówi Marek Walczak.

Polskie centra

O wyborze Polski zadecydowało zaufanie do kadry menedżerskiej, niższe koszty pracy oraz duży potencjał rynku IT. "Nie decydujemy się na off-shoring ani na outsourcing. Nasza strategia to tzw. smartsourcing. Chcemy wykorzystywać możliwości dostępne w krajach, w których bank jest już obecny. Decyzja o rezygnacji z outsourcingu związana jest z przekonaniem, że rozwój systemu musi być ściśle skorelowany z naszymi planami biznesowymi" - mówi Jaromir Pelczarski, wiceprezes Fortis Bank Polska.

Fortis Bank Polska ma już także doświadczenia w tworzeniu centrum usług wspólnych dla Grupy. Od roku działa także zlokalizowane w Krakowie centrum rozliczeniowe stanowiące zaplecze dla nowo powstających placówek Grupy Fortis w Europie Środkowej i Wschodniej (Budapeszt, Wiedeń i Praga). Zajmuje się ono rozliczaniem płatności zagranicznych i krajowych klientów biznesowych oraz we współpracy z Departamentem Skarbu belgijskiego Fortis Banku.


TOP 200