Wsparcie zakupów i optymalizacja kosztów w Euromedic International

Sieć ośrodków diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej Euromedic International korzysta z systemu IVALUA Buyer oferowanego przez firmę OptiBuy. Zastosowane rozwiązania wspomagają zarządzanie wydatkami i zakupami oraz służą optymalizacji kosztów działalności.

Implementacja systemu, który objął pierwsze placówki Euromedic, zakończyła się w październiku br.

IVALUA Buyer to wyspecjalizowany system wspierający firmy w optymalizacji procesów zakupowych. Umożliwia szybki dostęp do informacji, współpracę i kontakt z dostawcami oraz pozwala na raportowanie w czasie rzeczywistym. Wartością dodaną dla użytkownika systemu jest, jak zapewniają jego producenci, całościowe wykorzystanie potencjału optymalizacyjnego firmy. Nie tylko usprawnia on proces zarządzania wydatkami i zakupami, ale także przyczynia się do poprawy rentowności, redukcji kosztów zakupowych w długim okresie oraz zwiększenia płynności kapitału. Może być zintegrowany z innymi systemami informatycznymi lub występować jako niezależna aplikacja.


TOP 200