Wsparcie w projektowaniu aplikacji biznesowych

WEBCON udostępnił bezpłatne narzędzie do prototypowania aplikacji biznesowych, które pomoże firmom zmniejszyć ryzyko projektów automatyzacji i przyspieszyć ich realizację. Rozwiązanie jest skierowane do użytkowników biznesowych, działów IT oraz integratorów systemów informatycznych. Wszystko bez kodowania i bez projektowania baz danych.

Fot: Webcon

Designer Desk to pierwsze narzędzie zaprojektowane specjalnie z myślą o najnowszym nurcie transformacji cyfrowej: Citizen-Assisted Development (o tym pisaliśmy tutaj). Jego podstawowym założeniem jest włączenie osób biznesowych, nieposiadających wiedzy programistycznej, do aktywnego uczestniczenia w projektach budowy rozwiązań IT.

Designer Desk różni się od innych narzędzi tym, że nie wymaga zbudowania całej aplikacji. Zamiast tego, skupia się na stworzeniu jej wizualnego przykładu, w formie interaktywnego prototypu

Jednocześnie, właścicielem projektu pozostaje departament IT, który własnymi zasobami lub z pomocą zewnętrznych dostawców, odpowiada za jego dostarczenie, późniejsze utrzymanie i rozwój. WEBCON Designer Desk wspiera proces zbierania i opracowywania wymagań dla aplikacji biznesowych i obiegu dokumentów. Narzędzie prowadzi użytkowników za rękę, dbając o to, by zakres projektu został dobrze zdefiniowany i opisany w sposób zrozumiały - zarówno dla użytkowników biznesowych, jak i technicznych. To zmniejsza ryzyko nieporozumień na linii biznes - IT w projektach budowy aplikacji.

Zobacz również:

  • Webcon łączy siły z MCI Capital
  • Niewiele projektów open source jest aktywnie utrzymywanych

„Designer Desk różni się od innych narzędzi tym, że nie wymaga zbudowania całej aplikacji. Zamiast tego, skupia się na stworzeniu jej wizualnego przykładu, w formie interaktywnego prototypu” — mówi Łukasz Wróbel, wiceprezes WEBCON. „To działające w przeglądarce rozwiązanie typu „przeciągnij i upuść” zaprojektowaliśmy z myślą o użytkownikach biznesowych, analitykach, działach IT oraz integratorach systemów informatycznych. Ponieważ określenie wymagań dla aplikacji często zajmuje tyle samo czasu, co późniejsza budowa samego narzędzia, jest to prawdziwy przełom w tworzeniu rozwiązań wspierających automatyzację procesów biznesowych” - dodaje.

Polska technologia umożliwia modelowanie logiki procesów (workflow), projektowanie formularza zbierającego dane oraz raportów, jak również wskazanie pożądanych ról i uprawnień dla poszczególnych osób w organizacji. Rolą użytkowników biznesowych jest „narysowanie” i opisanie swoich potrzeb – nie budowa aplikacji. W oparciu o dostarczone przez użytkownika informacje, system buduje prototyp aplikacji, który może zostać uruchomiony, przetestowany i udoskonalony. Po uzyskaniu zadowalającego efektu, użytkownik może za pomocą jednego kliknięcia, automatycznie wygenerować kompletną dokumentację wymagań, gotową do przekazania działowi IT lub zewnętrznemu dostawcy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200