Wsparcie rządu dla inwestycji HP

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą Global Business Center w latach 2005-2009". Jego celem jest rozwój sektora usług i zwiększenie zatrudnienia poprzez wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez HP Polska. Firma ta zadeklarowała poniesienie kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą rządową w wysokości 19 mln euro.

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą Global Business Center w latach 2005-2009". Jego celem jest rozwój sektora usług i zwiększenie zatrudnienia poprzez wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez HP Polska. Firma ta zadeklarowała poniesienie kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą rządową w wysokości 19 mln euro.

Wrocławskie centrum - zarządzane przez spółkę Global e-Business Operations, której jedynym właścicielem jest HP Polska - będzie zajmować się "rejestracją zdarzeń księgowych i przetwarzaniem danych księgowych dla podmiotów z grupy Hewlett-Packard w Europie oraz innych podmiotów" (95% usług będzie eksportowanych).

W Global Business Center znajdą zatrudnienie absolwenci szkół wyższych - głównie kierunków rachunkowość i finanse, oraz pokrewnych, dla których praca w Centrum będzie pierwszą pracą. Planowane zatrudnienie w Centrum 1000 osób może zmniejszyć liczbę bezrobotnych absolwentów o ok. 10%, a także umożliwić zwiększenie zatrudnienia w firmach, które będą współpracować z Global Business Center. Dodatkową korzyścią dla przyszłych pracowników Centrum ma być uczestnictwo w różnorodnych szkoleniach. Początkowo zatrudnienie znajdzie tam ok. 55 osób.


TOP 200