Wsparcie dla systemu e-Poltax

Trzy centra certyfikacji należące do firm Unizeto (Certum), Krajowej Izby Rozliczeniowej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (Sigillum) porozumiały się co do stosowania jednego standardu podpisu elektronicznego - XAdES (ETSI TS 101 903).

Trzy centra certyfikacji należące do firm Unizeto (Certum), Krajowej Izby Rozliczeniowej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (Sigillum) porozumiały się co do stosowania jednego standardu podpisu elektronicznego - XAdES (ETSI TS 101 903).

Standaryzacja ma na celu zachęcenie do stosowania e-podpisu w Polsce, bo według firm do tej pory klienci byli zniechęceni mnogością niekompatybilnych jego formatów. Wszystkie trzy centra chcą też tym samym wesprzeć uruchomienie systemu e-Poltax. "Rynek podpisu elektronicznego rozwinie się w pełni dopiero wtedy, gdy administracja publiczna wprowadzi systemy informatyczne wspierające jego zastosowanie" - mówi Andrzej Ruciński, dyrektor rozwoju i członek zarządu .

W liście przesłanym ministrowi gospodarki przedstawiciele Krajowej Izby Rozliczeniowej piszą w imieniu swoim i pozostałych centrów certyfikacji, że kolejnym krokiem będzie wprowadzenie jednolitego formatu podpisu elektronicznego przez wszystkie trzy firmy. Postulat ten był w przeszłości podnoszony m.in. przez Internet Society Polska, które wskazało wzajemną kompatybilność i interoperacyjność aplikacji podpisu elektronicznego jako niezbędny warunek jego ekonomicznej opłacalności i akceptacji przez rynek.

Jeden standard będzie oznaczać, że dokument podpisany przy użyciu aplikacji stworzonej np. przez Sigillum będzie mógł być bez przeszkód zweryfikowany i rozkodowany za pomocą aplikacji Certum lub KIR. Obecnie każda firma ma własny format i aplikację, a podmiot chcący przyjmować podpisy wszystkich trzech firm musi zainstalować trzy, częściowo kolidujące ze sobą programy.

Polskie centra certyfikacji powołały nieformalny zespół roboczy, którego zadaniem będzie zaadaptowanie międzynarodowej normy XAdES do potrzeb polskich standardów podpisu elektronicznego. KIR zapowiedział włączenie pierwszych wariantów XAdES do swoich aplikacji jeszcze w br. XAdES jest międzynarodowym standardem podpisu elektronicznego przeznaczonym dla dokumentów XML i przystosowanym do podpisu weryfikowanego certyfikatami kwalifikowanymi. W Europie XAdES jest stosowany m.in. w Austrii i Estonii.

Pierwszym efektem wspólnych działań polskich centrów certyfikacji było także stworzenie standardowego formatu faktury elektronicznej. Wzorzec taki został opracowany w czerwcu br. we współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania. Jest on dostosowany do wymagań i warunków polskich i pozwala na ujednolicenie wymiany danych finansowych.

<hr>Więcej informacji o projekcie e-Poltax pod adresem:http://www.mf.gov.pl/index.php?wysw=2&sgl=2&dzial=661


TOP 200