Wsparcie dla czerwonych szelek

Giełda Papierów Wartościowych stworzyła na potrzeby użytkowników systemu WARSET dział help desk. Udostępniono im także listę dyskusyjną.

Giełda Papierów Wartościowych stworzyła na potrzeby użytkowników systemu WARSET dział help desk. Udostępniono im także listę dyskusyjną.

Wdrożenie systemu WARSET prowadzono jednocześnie na Giełdzie Papierów Wartościowych, w 40 domach maklerskich, 30 instytucjach zajmujących się dystrybucją informacji giełdowych, a także Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Zapytania dotyczące funkcji i parametrów systemu przesyłało również kilkanaście firm teleinformatycznych, które tworzą oprogramowanie dla użytkowników nowego systemu giełdowego.

"Przez cały czas trwania projektu byliśmy w kontakcie z blisko setką różnych instytucji" - wspomina Włodzimierz Magiera, wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych. "Po naszej stronie nad wdrożeniem pracowało kilkadziesiąt osób. Kolejne kilkaset po stronie współpracujących z nami instytucji" - dodaje.

Właśnie na ich potrzeby pracownicy giełdy uruchomili serwer listy dyskusyjnej (for BrokerNet). Za jej pośrednictwem informatycy biur maklerskich mogli zadawać pytania, a także wymieniać uwagi dotyczące problemów z wdrożeniem. Raz w tygodniu odbywały się także spotkania przedstawicieli uczestniczących w projekcie stron.

Podczas wdrożenia systemu WARSET na Giełdzie Papierów Wartościowych powstał także dział help desk. System na jego potrzeby opracowali pracownicy Departamentu Informatyki GPW. Biura maklerskie i dystrybutorzy informacji byli informowani o najczęstszych problemach, które mogą wystąpić, i sposobach ich rozwiązania. Na tej podstawie stworzono bazę danych, która stanowiła zaczątki systemu wspomagającego pracę działu help desk. Dział ten jest odpowiedzialny za kontakty z użytkownikami systemu WARSET. W ostatniej fazie wdrożenia help desk otrzymywał ok. 100 telefonów dziennie.

"Konieczność stworzenia tego działu pojawiła się w trakcie wdrożenia systemu WARSET. Podobne działy funkcjonują bowiem na giełdach zachodnich, w tym paryskiej, która korzysta z identycznego systemu" - mówi Dariusz Kułakowski, zastępca dyrektora Działu Informatyki Giełdy Papierów Wartościowych. "Musieliśmy wprowadzić narzędzia wspomagające obsługę użytkowników, ponieważ projekt wdrożenia systemu WARSET przekracza strukturę GPW" - dodaje. Dzisiaj help desk stanowi w strukturach Giełdy Papierów Wartościowych niezależną komórkę.


TOP 200