Wsparcie dla Dialogu

Niebawem pracę działu sprzedaży firmy Telefonia Dialog będzie wspierał System Wsparcia Sprzedaży. Będzie on obsługiwał wszystkie kanały sprzedaży operatora w tym sprzedaż bezpośrednią, pośrednią oraz obsługę klientów biznesowych.

W ramach wdrażanego w Telefonii Dialog Systemu Informatyzacji Sprzedaży operatorowi zostanie dostarczony System Wsparcia Sprzedaży, CRM Analityczny wykorzystujący narzędzia raportujące Business Objects oraz system obsługi klienta przez Internet (eBOK).

Telefonia Dialog będzie również korzystała z platformy integracyjnej WebSphere firmy IBM, która pozwoli jej na integrację wdrażanych w ramach Systemu Informatyzacji Sprzedaży rozwiązań z obecnymi systemami Telefonii Dialog.

Wartość samego oprogramowania dostarczonego Telefonii Dialog przez firmę Software Mind przekroczyła 7 milionów złotych. Projekt ma się zakończyć w kwietniu 2009 r.

Źródło: Software Mind i Telefonia Dialog


TOP 200