Wsparcie BCC dla mySAP

Poznański Business Consulting Center wprowadził do oferty usługi wsparcia aplikacyjnego dla firm korzystających z oprogramowania SAP.

Poznański Business Consulting Center wprowadził do oferty usługi wsparcia aplikacyjnego dla firm korzystających z oprogramowania SAP.

Użytkowany przez klienta system jest zdalnie monitorowany pod kątem występowania błędów. W ramach stałej opłaty konsultanci BCC zdalnie wspierają użytkowników w rozwiązywaniu problemów pojawiających się przy bieżącej obsłudze systemu.

Usługi wsparcia aplikacyjnego BCC dotyczą następujących funkcjonalności SAP: rachunkowości finansowej i środków trwałych, kontrolingu, gospodarki materiałowej, sprzedaży i dystrybucji oraz modułu HR. Business Consulting Center ma już pierwszych klientów na tę usługę (m.in. Opoczno).


TOP 200