Wskaźniki z rękawa

AITech DSS to elastyczny system do analiz finansowych, umożliwiający wykorzystanie wielu systemów ekspertowych i baz wiedzy, a nawet sieci neuronowych w ramach jednej aplikacji.

AITech DSS to elastyczny system do analiz finansowych, umożliwiający wykorzystanie wielu systemów ekspertowych i baz wiedzy, a nawet sieci neuronowych w ramach jednej aplikacji.

Katowicka AITech to jedna z niewielu polskich firm zajmujących się sztuczną inteligencją. Przypadek AITechu jest interesujący również dlatego że firma ta nie zajmuje się niczym innym - w przeciwieństwie do większości polskich firm informatycznych nie "dorabia" wdrożeniami systemów jednego ze światowych dostawców ani dystrybucją sprzętu. AITech to także jeden z wciąż nielicznych w Polsce przykładów współpracy świata nauki z biznesem. W jej wyniku powstają komercyjne aplikacje używane na co dzień przez kilka tysięcy osób w kilkuset firmach. Firma eksportuje też swoje rozwiązania do Czech, a wkrótce będzie także eksportować do innych krajów.

Wykorzystać sztuczną inteligencję

Wskaźniki z rękawa

Andrzej Raźny, kierownik Biura Handlowego Departamentu Komercyjnego w GBW SA w Poznaniu

Wskaźniki z rękawa

Krzysztof Rychlik, dyrektor ds. Organizacji i Informacji w ZEP SA w Płocku

Jedną ze sztandarowych aplikacji AITechu jest AITech DSS 3.2 - system wspomagający ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstw przeznaczony głównie dla działów kredytowych banków i finansowych grup kapitałowych. Oprogramowanie AITech DSS użytkuje wiele polskich banków, w tym m.in. BISE SA, wrocławski Cukrobank SA oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu, zrzeszający 157 lokalnych banków spółdzielczych. Jego użytkownikami są także zakłady energetyczne, w tym np. ZEP SA w Płocku.

Pakiet AITech DSS to jedna z kilku aplikacji wspomagania decyzji katowickiego AITechu, stworzona za pomocą rozwijanego przez firmę od kilkunastu lat szkieletowego, uniwersalnego systemu ekspertowego o nazwie PC-Shell. Jest on fragmentem większego pakietu o nazwie Sphinx, w skład którego wchodzą m.in. symulator sieci neuronowych Neuronix, system komputerowego wspomagania inżynierii wiedzy CAKE (Computer Aided Knowledge Engineering), DeTreex - system do drążenia danych oraz Predyktor - narzędzie do modelowania i prognozowania statystycznego.

Firma oferuje także programy demonstracyjno-szkoleniowe, pozwalające zapoznać się z zagadnieniami sztucznej inteligencji. Doradca Inwestycyjny to program przeznaczony do analizy fundamentalnej spółek giełdowych. Doradca Kapitałowy umożliwia zaś tzw. analizę techniczną (związaną z bieżącą sytuacją na rynku papierów wartościowych) i prognozy kursów akcji.

Zmiany bez łaski

Bank BISE SA wdrożył pakiet AITech DSS latem ub.r. System jest wykorzystywany przez jednostki udzielające kredytów klientom instytucjonalnym, gminom. Po wpisaniu lub imporcie danych wejściowych z formularzy sprawozdań program generuje raport obejmujący wyniki szczegółowej analizy wskaźnikowej. Na tym jednak nie koniec. Na podstawie danych bieżących oraz porównań z danymi z poprzednich okresów aplikacja generuje także raporty w formacie Microsoft Word. Oprócz wskaźników zawierają one komentarze odnośnie do tego, co może być przyczyną obserwowanych wartości.


TOP 200