Wschodni Internet w oczach Zachodu

Z raportu Yankee Group wynika, że w 2005 r. 21 proc. gospodarstw domowych będzie w krajach Europy Centralnej i Wschodniej miało dostęp do Sieci (wobec 5 proc. obecnie).

Z raportu Yankee Group wynika, że w 2005 r. 21 proc. gospodarstw domowych będzie w krajach Europy Centralnej i Wschodniej miało dostęp do Sieci (wobec 5 proc. obecnie). Raport ten ma jednak znamienny tytuł "Promises, Promises: Internet Will Flower in Eastern Europe, but Only in Patches" (Obiecanki, cacanki: Internet będzie kwitł we Wschodniej Europie, ale tylko miejscami).

Rozwój nie oznacza, ze przestaniemy odstawać od standardów Europy Zachodniej. W dodatku w naszym regionie Europy będą państwa bardzo różniące się poziomem wykorzystania Internetu.

Zobacz również:

  • Apple świętuje w Chinach - iPhone 13 sukcesem rok po premierze
  • Uprawnienia na Androidzie - jak złączyć bezpieczeństwo z wygodą

"Nie ma wątpliwości, że Internet cieszy się w Europie Wschodniej dużym entuzjazmem" - mówi Graham Finnie, autor raportu. - "Ludzie w tej części Europy są dobrze wyedukowani i wyszkoleni technicznie." Jednak w raporcie mówi się o trudnych do przebycia barierach, stojących na drodze do upowszechnienia się Internetu. Chodzi przede wszystkim o niskie dochody obywateli, sprawiające, że Internet jest wciąż dla nich za drogi, oraz zbyt wolną deregulację rynków telekomunikacyjnych.

Raport uznaje Czechy, Estonię, Polskę, Słowenię i Węgry - starające się o wejście do Unii Europejskiej - za państwa o największym potencjale dla ludzi chcących rozwijać działalność związaną z Internetem. Inne kraje regionu, szczególnie Bułgaria i Rumunia, znacznie odstają, choć i tam widać oznaki wzrostu wykorzystania Internetu.

Według autorów raportu detaliczny handel elektroniczny pozostaje w naszym regionie w stanie embrionalnym. Przeszkodą w jego upowszechnieniu są: niskie dochody, brak zaufania do Internetu oraz brak odpowiednich narzędzi, takich jak karty kredytowe. Nie brak jednak czynników zapowiadających wzrost: programów prywatyzacji sektora telekomunikacyjnego wdrażanych w większości krajów, napływu zewnętrznych inwestorów i know-how, masowego wykorzystania komputerów w firmach i stałego ulepszania infrastruktury telekomunikacyjnej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200