Wrzesień był dobrym miesiącem dla polskiego IT

Dobre nastroje w rodzimej branży technologicznej. Jak wynika z badania Barometr ITX, aż 72% objętych analizą firm zanotowało we wrześniu wzrost przychodów w porównaniu z sierpniem.

Barometr ITX to narzędzie mierzące kondycję polskiego IT, opracowane przez firmę Just Join IT. Bazuje na ankiecie wypełnianej przez menadżerów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji biznesowych w polskich firmach IT. Pomiary prowadzone są raz na miesiąc, a analizie poddawane są zmiany przychodów, zatrudnienia, zamówień, wynagrodzenia i wydatków na działania marketingowe.

Kondycję branży opisuje wskaźnik ITX. Środkiem skali i punktem wyjścia jest wartość 50 pkt.; wszystkie odczyty wyższe niż 50,0 należy traktować pozytywnie, a niższe – jako oznaki dekoniunktury. Im bardziej odczyt odbiega od wartości początkowej, tym większe zmiany na korzyść (lub niekorzyść). Wynik końcowy to średnia ważona z poszczególnych wyników badanych zmiennych.

Zobacz również:

Ogólnie rzecz biorąc, nastroje w polskim sektorze IT po początkowej niepewności wywołanej wybuchem pandemii znacznie się polepszyły.

O ile indeks ITX za kwiecień wynosił zaledwie 50,9 pkt, to w najnowszej odsłonie badania – za wrzesień – jego wartość to solidne 68,4 pkt.

Wrzesień był dobrym miesiącem dla polskiego IT

Barometr ITX - wrzesień 2020

Jak podkreślają autorzy badania, to przede wszystkim zasługa subindeksu „Przychody”, który osiągnął wartość 84 punktów i był wyższy od wartości prognozowanej miesiąc wcześniej (78,1 pkt). 72% badanych firm odnotowało wzrost przychodów we wrześniu w stosunku do sierpnia, 24% nie odczuło zmian, u zaledwie 4% przychody spadły.

Drugim najlepszym odczytem był subindeks „Nowe zamówienia”, który osiągnął wartość 82 pkt (tu jednak wcześniejsze prognozy wskazywały 87,5 pkt). 64% badanych firm technologicznych zadeklarowało wzrost liczby nowych zamówień.

56 % firm zwiększyło we wrześniu zatrudnienie, a 12% - zredukowało je. Zdaniem autorów badania prawdopodobnym powodem cięć etatów jest koniec okresu pomocy rządowej dla przedsiębiorstw (dotacje do zatrudnienia przewidziane były na okres sześciu miesięcy).

Powodów do optymizmu dostarczają jednak prognozy na październik – w tym miesiącu aż 72% badanych firm IT chce zwiększyć zatrudnienie. Tym samym prognoza dla subindeksu „Zatrudnienie” osiągnie rekordową wartość 86 punktów.

20% badanych firm technologicznych zgłosiło wzrost cen produktów i usług we wrześniu. Plany podniesienia cen w październiku zadeklarowało 32% firm uczestniczących w Barometrze. „W porównaniu z potencjalnie większymi przychodami i wzrostem zatrudnienia na październik pozwala [to] wysnuć wniosek, iż polski sektor IT, po dobrze przepracowanym okresie wakacyjnym wchodzi w fazę ponownej, wyraźnej ekspansji w Q4” – ocenia Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT.

We wrześniowym Barometrze wzięło udział 90 osób na stanowiskach kierowniczych w polskich spółkach technologicznych.

Magazyn „Computerworld” jest patronem medialnym Barometru ITX.


TOP 200