Wrota Warmii i Mazur z certyfikatem

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych dostarczyła kwalifikowane podpisy elektroniczne dla projektu "Wrota Warmii i Mazur".

Celem projektu, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurksiego, jest zbudowanie regionalnej, elektronicznej platformy funkcjonowania administracji publicznej. Będzie ona umożliwiać zdalny kontakt obywatela z urzędem oraz wdrożenie systemów zarządzania i elektronicznego obiegu dokumentów w instytucjach publicznych. Wszystkie jednostki samorządowe będą wyposażone w podpisy elektroniczne z certyfikatami kwalifikowanymi.


TOP 200