Wrocławska cyfrowa misja.. w granicach prawa

Klub CIO spotkał się we Wrocławiu – na temat dyskusji wybraliśmy najbardziej aktualne i uniwersalne zagadnienie tegorocznej Agendy CIO: cyfrową misję CIO w perspektywie 2020.

FOTO

Marceli Kudajczyk

Udanym powrotem do Wrocławia Klub CIO domknął dyskusję nad tematem przyszłości firmy oraz przyszłość roli CIO w warunkach scyfryzowanego biznesu. Spotkanie wrocławskie podobnie jak warszawskie i gdańskie przyjęło własne ujęcie problemu.

Pokusiliśmy się o nakreślenie ram prawnych – dziś i w przyszłości – dla głównych cyfryzacyjnych „kotwic”: zagadnienia zmian w modelu użytkowania oprogramowania, kwestii regulacji europejskich, amerykańskich, polskich dotyczących publicznych chmur obliczeniowych, prawnych aspektów wykorzystania Big Data oraz cyberbezpieczeństwa.

Zobacz również:

W pierwszej części spotkania skupiliśmy się na dyskusji z prawnikami z wrocławskich kancelarii specjalizujących się w zagadnieniach wykorzystania nowoczesnych technologii. Joanna Bogdańska z kancelarii Kruk i Wspólnicy, Berenika Kaczmarek-Templin z kancelarii Lubasz i Wspólnicy, Jakub Orłowski z kancelarii Orłowski i Mikuliszyn bardzo wyraźnie podkreślali ograniczenia kazuistyki w odniesieniu do cyfryzacji. Prawo, proces tworzenia prawa, nie nadążają ponadto w ogóle za rozwojem technologii, w szczególności za zjawiskami cyfryzacji.

Co więcej, nawet pozytywne zmiany w procesie legislacji, służące przyspieszeniu oraz zaangażowaniu we wsparcie merytoryczne ekspertów z grona praktyków: menedżerów IT, architektów, deweloperów i testerów nie pozwoli w ich opinii tego zapóźnienia zniwelować. Próby regulacji pełnego spektrum zjawisk i aspektów cyfryzacji są skazane na porażkę, natomiast szereg poszczególnych problemów może już takim, nawet detalicznym próbom podlegać. Co też się następuje. Sama kwestia interpretacji prawa w odniesieniu do nowych technologii wymaga od firm pozyskania bardzo mocnych kompetencji prawnych, wewnętrznie i zewnętrznie; takie kompetencje musi posiadać np. warstwa partnerów biznesowych po stronie technologii. Taka interpretacja w przypadku dużych korporacji prowadzi zresztą do ograniczenia wykorzystania nowych modeli, choćby chmurowych. Świetnym pytaniem wprost o zakres zastosowania chmury obliczeniowej w Volvo IT Anna Strupiechowska, CSO i CMO w IPR Insights – partnerze spotkania, otworzyła wątek, w którym zgodnie m.in. Małgorzata Rusin, dyrektor Volvo IT, Grzegorz Mach, szef COPI KGHM i Maciej Wiśniak, Global Director IT Operations w AirLiquide i Dariusz Jędryczek, szef CUI UM Wrocławia mówili o przesłankach prawnych i pragmatycznych -związanych z możliwością zarządzania- powodujących znikome albo wręcz brak możliwości sięgania po rozwiązania chmury publicznej.

Jak zgodnie konkludowali uczestnicy spotkania, cyfryzacja wymyka się nie tylko legislatorom, twórcom prawa, ale także rządom i administracji. Na horyzoncie pojawia się ponadto szereg nowych zjawisk cyfrowych rodzących nowe problemy prawne, interpretacje prawne musza sięgać dziś np. świata wirtualnego i rzeczywistości rozszerzonej, czego dowodzą procesy o stalking czy zabór mienia w grach sieciowych czy o naruszenie prawa własności do nieruchomości w świecie rzeczywistym poprzez przypisanie mu parametrów i cech w rzeczywistości wirtualnej (chodziło o konsekwencje umieszczenia przez firmę Nintendo omyłkowo lokalizacji prywatnej na liście obiektów użyteczności publicznej, w których lokowane są określone przedmioty czy istoty wirtualne).

Na dyskusję o ramach prawnych, CIO nałożyli swoje doświadczenia cyfryzacyjne. Grzegorz Mach, Dyrektor Naczelny Oddziału COPI KGHM Polska mówił o zejściu z nowymi technologiami do kopalni, do poziomów nawet poniżej 1000 metrów, na przodek kopalni Polkowice-Sieroszowice. Umieszczenie tam z sukcesem produkcyjnie wykorzystywanych urządzeń z dostępem do systemów centralnych pomaga w pierwszej kolejności w rejestracji czasu pracy i wydobycia, ale niesie szereg interesujących perspektyw, pytaliśmy więc np. o możliwość rejestracji i przesyłania z czujników informacji o stanie zdrowia górników aby potem wykorzystać te dane do profilaktyki i opieki zdrowotnej, korekty procesów pracy itp. Kolejne usługi i zastosowania są tym bardziej realne, że to niespotykane w skali światowej wdrożenie jest dokonane siłami własnymi COPI i jest rozwiązaniem autorskim. Uzyskane doświadczenie warto więc wykorzystywać dalej. Bardzo ciekawie o cyfryzacji miasta mówił natomiast Dariusz Jędryczek, dyrektor CUI Urzędu Miasta Wrocławia. Odwoływał się do doświadczeń z nowatorską platformą płatności PLIP, dla której najlepsze jeszcze zdecydowanie przed, na przykładzie tym świetnie punktując bariery i wyzwania, związane np. z brakiem upowszechnienia profilu zaufanego.

Dodatkową, bardzo dobrą konkluzją z dyskusji jest pomysł ponownego spotkania we Wrocławiu w listopadzie br. zatem – do zobaczenia we Wrocławiu w listopadzie!


TOP 200