Wrocław na mapie HP

Kosztem co najmniej 50 mln USD HP tworzy we Wrocławiu centrum outsourcingowe - Global e-Business Operations sp. z o.o.

Kosztem co najmniej 50 mln USD HP tworzy we Wrocławiu centrum outsourcingowe - Global e-Business Operations sp. z o.o.

Wrocławskie centrum outsourcingowe - w 100%. należące do HP - zajmować się będzie obsługą europejskich oddziałów tej firmy, m.in. od strony finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej oraz procesu zarządzania zamówieniami i zakupami. Jako podstawowy system zostanie wykorzystane rozwiązanie SAP. "W pierwszej kolejności będziemy świadczyli usługi na rzecz oddziałów HP w Europie. Klientami będą zatem działy finansowe naszych jednostek. Docelowo jednak będziemy obsługiwali przede wszystkim klientów zewnętrznych" - opowiada Małgorzata Stachowicz, prezes Global e-Business Operations sp. z o.o.

Wsparcie z Polski i Hiszpanii

Zatrudnienie we wrocławskim centrum znaleźć ma co najmniej 1000 osób, głównie absolwentów kierunków ekonomicznych (księgowych i analityków biznesowych), ale także np. bezrobotnych absolwentów filologii ze znajomością mało popularnych języków, jak flamandzki. Przejdą oni bezpłatny kurs z zakresu finansów i księgowości. Około 75% z nich to osoby z małym doświadczeniem lub zupełnie bez doświadczenia. Trwa nabór pracowników do Global e-Business Operations. "Pierwsze procesy zamierzamy uruchomić produkcyjnie już w kwietniu br. To bardzo szybko, ale uda nam się, dzięki dużemu doświadczeniu zespołów odpowiedzialnych za przenoszenie procesów do centrów tego typu. HP posiada kilka dużych centrów globalnych, największe znajduje się w Indiach" - opowiada Małgorzata Stachowicz. Do października br. zatrudnienie we wrocławskim centrum znajdzie ok. 200 osób.

Jedynym do tej pory ośrodkiem w Europie było centrum w Hiszpanii. Niektóre procesy wrocławski ośrodek przejmie właśnie od tamtej placówki. Centrum hiszpańskie jednak nadal będzie działać, zmieni jedynie nieco profil działalności. Dodatkowo oba centra europejskie będą wzajemnie się wspierać - na zasadzie centrów zapasowych - na wypadek wypadku lub awarii. Hiszpańskie ma być jednak bardziej nastawione na obsługę klientów wewnętrznych, podczas gdy polskie - zewnętrznych.

Z punktu widzenia firmy HP utworzenie we Wrocławiu firmy Global e-Business Operations to wielkie przedsięwzięcie. "Nawet dla koncernu zatrudniającego około 140 tys. osób powołanie jednostki mającej stworzyć 1000 nowych miejsc pracy to poważna decyzja i nie lada wyzwanie. Zainwestujemy w Polsce minimum 50 mln USD, a prawdopodobnie dużo więcej. Poziom inwestycji wyznaczy ostatecznie zainteresowanie klientów naszymi usługami" - twierdzi Małgorzata Stachowicz. Niewykluczone jest przeniesienie w przyszłości do Polski innych sfer działalności HP (jak np. usług wsparcia dla partnerów), choć na pewno nie będzie to miało miejsca w pierwszym etapie działalności wrocławskiego centrum.

Regionalna konkurencja

Od dłuższego już czasu kierownictwo HP rozważało powołanie nowego centrum outsourcingowego. Brakowało go szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej. "Nie było łatwo wygrać. Kraje sąsiedzkie angażowały się bardzo mocno, aby centrum powstało właśnie u nich. Ostatecznie wybrano Polskę i Wrocław" - opowiadają przedstawiciele HP Polska. Na tę decyzję wpływ miało wiele czynników, w tym wejście Polski do Unii Europejskiej z uwagi na stabilizujący charakter tego wydarzenia.

Inne brane pod uwagę aspekty to m.in. dostępność wykwalifikowanej kadry, sieć ośrodków akademickich, znajomość języków obcych wśród absolwentów wyższych uczelni, poziom bezrobocia (wysoki w regionie Dolnego Śląska), jakość infrastruktury, atrakcyjność miasta i regionu jako miejsca do życia dla młodych ludzi, a także zainteresowanie władz centralnych i lokalnych. Zaważyła jednak przede wszystkim geograficzna bliskość europejskich klientów. Wrocław leży bowiem niedaleko granicy z Niemcami, Czechami, a pośrednio także z Austrią.

"Otrzymanie wsparcia dla naszej inwestycji nie było trudne. To, co sprawiło pewien kłopot i zajęło najwięcej czasu, to przejście przez administracyjny labirynt pozwalający na sformalizowanie osiągniętego kilka miesięcy temu porozumienia" - opowiada Małgorzata Stachowicz. "Ostatnio zresztą wiele zmienia się na korzyść, np. dzięki zmianom legislacyjnym pozwalającym na lokowanie inwestycji usługowych w specjalnych strefach ekonomicznych" - dodaje.

1000 - co najmniej tyle osób zamierza zatrudnić HP w swoim centrum outsourcingowym we Wrocławiu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200