Wpisani w strategię

Bank BPH opracował strategię na lata 2004-2006, która ma zwiększyć udziały w rynku i obniżyć koszty działania. Jednym z ważniejszych projektów jest CRM.

Bank BPH opracował strategię na lata 2004-2006, która ma zwiększyć udziały w rynku i obniżyć koszty działania. Jednym z ważniejszych projektów jest .

Kierownictwo BPH chce, aby w ciągu najbliższych pięciu lat bank zwiększył udział na rynku klientów detalicznych do 20% (z obecnych 6-8%). W związku z tym planowane jest m.in. otwarcie 77 nowych placówek. Przewidywana jest także sieć agencji, które będą oferować usługi banku, korzystając zdalnie z systemu centralnego BPH. Między innymi na potrzeby tych projektów bank planuje wdrożenie system CRM, który miałby usprawnić zarządzanie kontaktami z klientami indywidualnymi i biznesowymi.

W nowej strategii Banku BPH zdefiniowano 14 projektów biznesowych. W aż 90% z nich znaczącą rolę odgrywa obszar informatyki. Część projektów ma służyć wspieraniu nowych produktów i zwiększaniu konkurencyjności banku na polskim rynku, część wiąże się z optymalizacją działań wewnętrznych. Efektem zmian ma być poprawa dochodowości banku i ograniczenie kosztów. Do 2006 r. udział kosztów w przychodach ma wynieść 51%.

Priorytetowy CRM

Wpisani w strategię

Henryk Baniowski, dyrektor zarządzający obszarem informatyki w Banku BPH

"Projekty, w które jesteśmy zaangażowani, są związane z poprawą i stymulowaniem sprzedaży. Najważniejszy z nich dotyczy wdrożenia systemu CRM zarówno dla części detalicznej, jak i korporacyjnej" - mówi Henryk Baniowski, dyrektor zarządzający obszarem informatyki w Banku BPH.

Projekt CRM podzielono na dwie części ze względu na typ klientów. "W przypadku klientów indywidualnych określa się zwykle produkt, którym klient może być zainteresowany. Niezbędny jest do tego CRM Analityczny. Natomiast klient korporacyjny jest nam dobrze znany, wymagane jest jednak sprawne zarządzanie kontaktami z nim i uwzględnianie jego życzeń. Potrzebny jest do tego CRM Operacyjny" - twierdzi Henryk Baniowski.

BPH wybrał już dostawcę części operacyjnej dla klientów indywidualnych. Ma on zbudować rozwiązanie dedykowane dla krakowskiego banku. Nieoficjalnie mówi się, że umowa zostanie podpisana na początku września br. z firmą ComArch. "Przetarg na część analityczną dla klientów indywidualnych dopiero rozpisujemy. Chcemy kupić gotowy produkt" - opowiada Henryk Baniowski. CRM na potrzeby bankowości korporacyjnej BPH planuje zbudować samodzielnie.

Rozbudowa infrastruktury

Elementem nowej strategii jest znacząca rozbudowa sieci oddziałów. W związku z tym niezbędna jest rozbudowa infrastruktury obsługującej system centralny Profile. Obecnie system produkcji amerykańskiej firmy Sanchez pracuje na klastrze trzech 32-procesorowych serwerów Alpha WildFire. W przyszłym roku Bank BPH zamierza wymienić je na najnowsze modele, które będą mogły być rozbudowywane nawet do 128 procesorów. "Kupimy model, który będzie dopasowany do naszych potrzeb, uwzględniających zaplanowany wzrost biznesu, w tym planowane zwiększenie liczby oddziałów" - uważa Henryk Baniowski.

BPH zamierza rozpocząć testy platformy serwerowej Itanium. Zgodnie z zapowiedziami HP sprzedaż serwerów Alpha ma się zakończyć w 2006 r., a jej wsparcie wygaśnie w 2011 r. W BPH rozważana jest także migracja do najnowszej wersji systemu centralnego - Profile 6.x. Przedstawiciele krakowskiego banku chcą ocenić możliwość migracji do nowej wersji, jej koszty i niezbędny wysiłek porównując z korzyściami, które mogą osiągnąć.

Pod koniec 2003 roku Bank BPH zakończył fuzję technologiczną, w ramach której połączono systemy dawnego Banku Przemysłowo-Handlowego i Powszechnego Banku Kredytowego. W obu instytucjach pracował system Profile, zdecydowano się wówczas jednak na wersję terminalową 5.1 działającą w BPH. Projekt migracji trwał dziewięć miesięcy. Obecnie z tym systemem centralnym komunikują się 152 serwery oddziałowe, a korzysta z niego ponad 500 placówek i prawie 10 tys. użytkowników.

Pracownicy online

Rozbudowa infrastruktury wiąże się nie tylko z otwarciem nowych oddziałów. Ma ich być znacznie więcej i wszystkie z pełną integracją on-line z systemem centralnym. Jednym z niedawno zakończonych projektów tego typu była całkowita wymiana systemu [email protected] oferującego usługi bankowości elektronicznej dla klientów detalicznych i korporacyjnych. Zdaniem przedstawicieli banku, jest on obecnie najbardziej rozbudowanym na rynku tego typu rozwiązaniem. Przygotowywane jest też rozwiązanie dla tzw. agentów mobilnych, pracujących bezpośrednio u klientów.

Wewnętrzne umowy SLA

Od 2005 r. Bank BPH chce wprowadzić umowy SLA (Service Level Agreement) w rozliczeniach wewnętrznych usług informatycznych. Umowy tego typu pojawią się zarówno po stronie departamentów IT odpowiedzialnych za eksploatację, jak i tych zajmujących się rozwojem technologii i aplikacji. Rozliczaniem umów SLA ma się zajmować Departament Zarządzania Usługami IT. Natomiast ich oferowaniem zajmie się Departament Usług Informatycznych.

Każda usługa będzie miała swojego "właściciela", który złożył na nią zlecenie. Będzie on mógł po pewnym czasie ocenić, czy jest ona dla niego opłacalna, biorąc pod uwagę koszty utrzymania. Zdaniem przedstawicieli Banku BPH prowadzenie rozliczeń wewnętrznych usług IT umożliwi także ocenę opłacalności zakupu takich usług na zewnątrz, w ramach umów outsourcingowych. Na outsourcing zdecydowano się już w dwóch przypadkach - drukowania dokumentów dla klientów i produkcji kart plastikowych. Obecnie zaś trwa ponowna analiza opłacalności wykupienia w firmie zewnętrznej usług wsparcia technicznego dla oddziałów.

Obszar informatyki w Banku BPH został podzielony na cztery departamenty. Trzy z nich odpowiedzialne są za rozwój, a jeden za utrzymanie. Rozwojem zajmują się dwa działy technologiczne - departament rozwoju technologii, odpowiedzialny za warstwę fizyczną, i departament rozwoju aplikacji - oraz jeden wsparcia biznesu, koordynujący działania między IT a innymi działami. Zarządza on też zasobami ludzkimi i finansowymi, jak także kontroluje wykonanie projektów. Ostatni departament - usług IT - zajmuje się monitoringiem i eksploatacją. Pracują tam administratorzy i specjaliści z działu help desk.


TOP 200