Worldwide Telefax Information Network w Polsce

Worldwide Telefax Information Network (WTIN) to światowy koncern informacji faksowych z centralą w Stanach Zjednoczonych, który powstał przed 10 laty i obecnie obejmuje swoją siecią wiele krajów na wszystkich kontynentach.

Worldwide Telefax Information Network (WTIN) to światowy koncern informacji faksowych z centralą w Stanach Zjednoczonych, który powstał przed 10 laty i obecnie obejmuje swoją siecią wiele krajów na wszystkich kontynentach. Z krajów wschodnioeuropejskich, jak dotychczas, jedynie Węgry znalazły się w WTIN. Wszystko wskazuje jednak na to, że wkrótce i my tam zaistniejemy. Otóż poznańska firma "Remadex" podpisała umowę na wyłączne przedstawicielstwo WTIN w Polsce. Z amerykańską centralą będzie kontaktować się za pośrednictwem europejskiej siedziby, która znajduje się w Niemczech. System WTIN opiera się na połączeniach faksowych i oferta jest skierowana do jego posiadaczy. Każde regionalne i krajowe przedstawicielstwo wydaje co 4-6 tygodni własny katalog, zawierający wszelkie oferty kupna, sprzedaży i kooperacji, jakie wpłynęły do firmy. Przez pół roku wszystkie edycje katalogu nowy uczestnik systemu otrzymuje za darmo, a jego oferta współpracy zostaje wydrukowana w najbliższym Bizness Aktuell w wersji niemieckiej. Na życzenie każda oferta może być skierowana na wskazany rynek, np. hiszpański czy niemiecki. Ponadto wszelkie dane o firmie trafiają do centralnego komputera WTIN w USA. Jeśli jakiś uczestnik systemu z dowolnego regionu świata zapyta swojego przedstawiciela o ofertę zbliżoną do tej, jaką podała polska firma, to propozycja naszego oferenta dotrze do zainteresowanego. "Remadex" zamierza stać się pośrednikiem między uczestnikami WTIN, będzie też drukować polski katalog i spis wszystkich krajowych uczestników systemu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200