WordPerfect 5.1 PL przykłady praktyczne

Oferowana przez Zakład Nauczania Informatyki MIKOM książka WordPerfect 5.1 PL przykłady praktyczne jest przeznaczona dla użytkowników rozpoczynających pracę z wersją 5.1 PL edytora WordPerfect dla DOS. Zgodnie z tytułem, autorki publikacji położyły nacisk na przedstawienie praktycznych przykładów tworzenia dokumentów typowych, najczęściej wykorzystywanych w pracy biurowej czy sekretarskiej, pomijając zaawansowane możliwości edytora.

Oferowana przez Zakład Nauczania Informatyki MIKOM książka WordPerfect 5.1 PL przykłady praktyczne jest przeznaczona dla użytkowników rozpoczynających pracę z wersją 5.1 PL edytora WordPerfect dla DOS. Zgodnie z tytułem, autorki publikacji położyły nacisk na przedstawienie praktycznych przykładów tworzenia dokumentów typowych, najczęściej wykorzystywanych w pracy biurowej czy sekretarskiej, pomijając zaawansowane możliwości edytora.

Książka składa się z 14 rozdziałów, 5 dodatków oraz skorowidzów określeń polskich i angielskich. Pierwsze 4 rozdziały stanowią wprowadzenie, umożliwiające początkującemu użytkownikowi zapoznanie się z podstawowymi funkcjami obsługi programu i rozpoczęcie edycji dokumentów. Przedstawiono tu sposób uruchomienia programu, poruszania się w różnych katalogach, wczytywania, zapisu i podglądu dokumentów oraz zasad wykorzystywania menu programu. W kolejnych trzech rozdziałach opisano podstawowe funkcje dotyczące redagowania, formatowania i drukowania tekstów. Pozostałe rozdziały zawierają informacje niezbędne do tworzenia dokumentów różnego typu: jednostronicowych, z tabelą, z tekstem w kolumnach, z automatycznie numerowanymi akapitami, z grafiką, wielostronicowych oraz przygotowywania korespondencji seryjnej. Funkcje edytora nie są opisywane w sposób niezależny - przedstawiono je w postaci ciągu operacji, które należy wykonać, aby otrzymać przykładowy dokument określonego typu.

W znajdujących się na końcu książki dodatkach opisano układy klawiatur z polskimi znakami (wersja WordPerfect 5.1 PL), sposób uaktywnienia klawiatury alternatywnej, sekwencje klawiszy służące do przemieszczania kursora tekstowego, kody sterujące edytora oraz kody kilkanastu najczęściej używanych znaków specjalnych wg standardu WordPerfecta.

Zaprezentowane w książce podejście do nauki posługiwania się programem przez przedstawienie konkretnych, praktycznych przykładów tworzenia dokumentów, może być szczególnie interesujące dla użytkowników, którzy nie lubią studiować instrukcji lub podręczników, a chcieliby szybko zobaczyć efekty pracy z edytorem. Dla nich właśnie wydaje się być przeznaczona ta książka. Autorki z założenia pominęły opis bardziej skomplikowanych i zaawansowanych funkcji edytora ograniczając się do przedstawienia metod tworzenia najbardziej typowych dokumentów.

Skorowidze ułatwiają odszukanie opisu interesującej użytkownika funkcji dla wersji programów polskiej lub amerykańskiej. Pewien niedosyt budzi jednak ich bardzo skromna objętość. Polski skorowidz zawiera jedynie 82 hasła co wygląda kuriozalnie w zestawieniu z liczbą podrozdziałów wynoszącą wg spisu treści 208. Tworzenie dobrych skorowidzów jest pracą trudną i uciążliwą, ale w tego typu publikacjach są one niezbędne i znacznie mogą podnieść ich wartość z punktu widzenia czytelnika. W książce zabrakło też informacji dotyczących możliwości tworzenia dokumentów o profesjonalnym wyglądzie. Jest ona przeznaczona dla początkujących użytkowników i właśnie dlatego sądzę, że warto było poświęcić nawet parę stron na wyjaśnienie dlaczego pierwsze wydrukowane dokumenty, a tak jest najczęściej, tak bardzo odbiegają wyglądem od zachęcających do kupna WorPerfecta przykładowych wzorców "profesjonalnych dokumentów". Krótkie przedstawienie dostępnych nakładek na WordPerfect (Face Lift, Flying Fonts) - ich zalet i wad, na pewno byłoby cenne dla wielu czytelników.

W sumie, książkę można polecić wszystkim tym użytkownikom, którzy rozpoczynając pracę z WordPerfect 5.1 PL nie planują szybkiego przejścia na nowsze wersje tego edytora i nie mają potrzeby wykorzystywania jego zaawansowanych funkcji. Mimo niedociągnięć, książka na pewno jest przydatna w opanowaniu podstaw posługiwania się edytorem WordPerfect.


TOP 200