Word kontra -Perfect

Microsoft oznajmił w czerwcu, iż sprzedał już 2.5 mln kopii swojego edytora Word (1.0 i 2.0) w wersjach przeznaczonych dla Windows.

Microsoft oznajmił w czerwcu, iż sprzedał już 2.5 mln kopii swojego edytora Word (1.0 i 2.0) w wersjach przeznaczonych dla Windows.

Word for Windows jest już dostępny w 22 wersjach językowych (polskiej nie ma). Jego producent koncentruje się teraz na walce z głównym konkurentem, za którego uznał firmę WordPerfect z jej edytorem WordPerfect for Windows 5.1. Ten zaś ma już nawet wersję hebrajską, a prace nad wersją polską - trwają. Microsoft zaaranżował oryginalny sprawdzian, który polegał na zasięganiu opinii 240 użytkowników. Pracowali oni na obu edytorach, nie znając ich przedtem i wskazywali na lepszy, nie wiedząc jednak kto jest jego producentem. W zawodach takich wygrał Word, dowodząc jeszcze raz, że z WordPerfectem trudno zacząć pracę tym, co go nie znają.


TOP 200