Word 5.0 dla Macintosha

Uważa się, że przystosowanie do Macintosha tego znanego edytora jest najpoważniejszym od 1989 r. krokiem Microsoftu w kierunku Apple.

Uważa się, że przystosowanie do Macintosha tego znanego edytora jest najpoważniejszym od 1989 r. krokiem Microsoftu w kierunku Apple. Microsoft Word for Macintosh działa w Systemie 7.0, jest także wyposażony w mechanizmy aktualizacji danych. Cena produktu 495 USD.


TOP 200